Gå direkt till innehåll
Temporärt avtal säkrar pendeltågstrafiken

Pressmeddelande -

Temporärt avtal säkrar pendeltågstrafiken

Stockholms läns landstings trafikförvaltning har den 12 april ingått ett temporärt avtal med MTR för pendeltågsverksamheten i Stockholm. Det temporära avtalet ska säkerställa att resenärerna inte står utan den samhällskritiska pendeltågstrafiken efter den 10 december 2016 då nuvarande avtal går ut.

I december 2015 vann MTR upphandlingen av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. SJ, som kom tvåa i upphandlingen har begärt överprövning av beslutet. För att resenärerna inte ska bli drabbade av den juridiska processen, vars längd inte kan förutses, har trafikförvaltningen genomfört en upphandling utan föregående annonsering. Upphandlingen har genomförts och ett temporärt avtal har ingåtts med MTR eftersom det är det alternativ som är bäst både ur ett resenärs- och verksamhetsperspektiv.

Det temporära avtalet är i grunden samma avtal som det avtal som tilldelats MTR i den tidigare upphandlingen men med en kortare avtalstid.

Frågor besvaras av:
Trafikförvaltningens presstjänst under kontorstid, 08-686 15 50

Ämnen

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm