Gå direkt till innehåll
Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande -

Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) ("Slättö Fastpartner Spånga") emitterade den 1 april 2019 ett seniort säkerställt obligationslån om SEK 400 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 5,25 procent per år och har slutförfall 1 april 2023.

Slättö Fastpartner Spånga kommer ansöka om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Slättö Fastpartner Spånga upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Slättö Fastpartner Spångas (www.slattofastpartnerspanga.com) webbplatser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slättö Fastpartner Spånga AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 klockan 17:30 CET.

För ytterligare information, var god kontakta:

Johan Karlsson, CEO

Tel: +46 70 363 55 09

E-mail: johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Ämnen


Slättö är en partnerägd förvaltare av alternativa investeringsfonder med fokus på investeringar inom nordiska fastigheter.

Slättö Fastpartner Spånga