Pressmeddelande -

Ny studie visar VLCD med fruktos betydelse vid viktnedgång

Genom att använda very low calorie diet (VLCD) Slanka® med fruktos vid behandling av överviktiga patienter och innan överviktskirurgi sker en väsentlig viktreduktion utan några signifikanta negativa metaboliska effekter. Det visar en ny studie ledd av Docent Henrik Forssell och läkaren Erik Norén. Resultaten av studien publiceras i Nutrition Journal.

VLCD används rutinmässigt inom behandling av överviktiga patienter och innan överviktskirurgi för att reducera risker av postoperativa komplikationer. Som del i en pågående studie av en ny kirurgisk överviktsbehandling har Docent Henrik Forssell och läkaren Erik Norén vid Blekingesjukhuset studerat 25 överviktiga patienter med ett BMI (body mass index) på 39.8 kg/m2 och en medelålder på 48.8 år. Sju av deltagarna hade typ ll diabetes mellitus.

Studien banbrytande för VLCD med fruktos

För att nå viktnedgång innan operation behandlades patienterna i fyra veckor med VLCD Slanka (Slanka®) och resultatet visade en väsentlig viktreduktion. Slanka innehåller det naturliga sötningsmedlet fruktos och inte aspartam, ett omdebatterat artificiellt sötningsmedel som vanligtvis används i VLCD produkter, vilket framhäver resultatet ytterligare.

Patienter som ska genomgå en kirurgisk överviktsbehandling ska hålla diet med VLCD kost före operationen. Det som vi ser är extra glädjande i studien är dels de positiva värden som visades efter behandlingen dels att fruktos, som Slankas produkter innehåller, visats vara positivt för såväl vikt, kolesterol och andra värden. Att även diabetiker svarat bra på VLCD med fruktos ser vi som en stor vinst för användarna, säger Anita Fuchs, VD Slanka Sverige.

Alla deltagarna fullföljde dieten utan biverkningar. Medelviktreduktion var 8.2 kg med 95 procent konfidensintervall 7.1-9.2 kg (p=0,001). Proportionen av vikten överstigande BMI 25 minskade med medianen 19.5 procent. Det var även en signifikant minskning av kolesterol och triglycerid nivåerna samt av det systoliska blodtrycket. Förändringar av andra uppmätta blodvärden var utan klinisk relevans.

Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem i Sverige och närmare 800.000 svenskar anses lida av sjukdomen. Fetma är lika vanligt hos män som kvinnor medan övervikt är betydligt vanligare hos män. Fetma anses vara 2000-talets nya epidemi, och som en konsekvens av detta har antalet överviktsoperationer ökat. Vid övervikt kan också den mentala hälsan påverkas negativt. Slanka arbetar för livskvalitet och att hitta balansen mellan intaget av kalorier och näring. Genom att byta ut en lunch eller mellanmål med Slanka går det att både vara en livsnjutare och att slippa övervikt.

Länk till artikeln: http://www.nutritionj.com/content/13/1/77

För mer information vänligen kontakta:

Anita Fuchs, VD Slanka Sverige AB, tel 0708-45 08 17, anita@slanka.se 


Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • #fruktos
 • #överviktsbehandling
 • #överviktigpatient
 • #överviktig
 • #viktreduktion
 • #överviktskirurgi
 • #viktminskning
 • #gånerivikt
 • #viktnedgång
 • #fetma
 • #övervikt
 • #slankasverige
 • #slanka
 • #vlcd
 • #vlcdfruktos
 • #vlcdutanaspartam
 • #anitafuchs
 • #vlcdmedfruktos
 • vlcdutanaspartam
 • #vlcdutangluten
 • #vlcdutansojamjöl
 • #lenavillaume

Slanka Sverige AB står för expertis med flerårig erfarenhet av arbete med överviktsproblematik, VLCD (very low calorie diet) och livsstilsförändring. Slanka-produkterna uppfyller Livsmedelsverkets krav på VLCD och tillverkas i Sverige med BRC-certifiering (Global standard) A-klass, som är högsta kvalitetssäkring för livsmedel. Slanka-produkterna är de första VLCD-produkterna på marknaden utan tillsatt aspartam, gluten och sojamjöl. Slankas mission är att alla ska känna livskvalitet och njuta av livet. www.slanka.se


Relaterade event