Skidanläggningarna vidtar ytterligare åtgärder för ökad trygghet

Nyheter   •   Mar 24, 2020 18:03 CET

SLAO har idag 24 mars tagit del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer till svenska skidanläggningar och kommenterar dessa såhär:

 • Sveriges skidanläggningar har redan vidtagit ett flertal åtgärder för att minimera smittspridning och skapa en trygg miljö för gäster och medarbetare, baserat på Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendationer.
 • Vi upprätthåller en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten. Utifrån detta har ett flertal nya åtgärder vidtagits. Exempel är ingen after ski, stängda gondolliftar, begränsningar i antal besökare i värmestugor  samt organisering av liftköer så att närkontakt undviks.
 • En viktig del i arbetet är den samverkan som sker mellan berörda regioner, länsstyrelser, destinationsbolag och skidanläggningar i syfte att minimera smittspridning och skapa trygga miljöer för gäster och medarbetare.
 • Vi eftersträvar också tät dialog med regionernas smittskyddsansvariga och med primärvården i skidbackarnas närområden, vi vill göra vad vi kan för att underlätta för vården.
 • Folkhälsomyndigheten betonar att tillgängliga miljöer för friskvård och idrottsutövning är viktiga i den aktuella situationen, och hit hör skidanläggningar. Gästers och medarbetares trygghet är vår första prioritet när vi bidrar till att hålla denna del av samhällsinfrastrukturen öppen.

SLAO har idag 24 mars tagit del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer till svenska skidanläggningar och kommenterar dessa såhär:

Läs vidare »

Svenska Skidanläggningar och spridning av Coronaviruset

Nyheter   •   Mar 13, 2020 07:44 CET

Informationen nedan gick ut kl. 17:00 den 12 mars till SLAO:s alla medlemmar:

SLAO har idag haft styrelsemöte och bland annat diskuterat den rådande situationen med spridning av Coronaviruset. Styrelsen enades om följande principer:

 • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
 • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
 • Vi följer en försiktighetsprincip.
 • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
 • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

Folkhälsomyndighetens hemsida finns aktuell information att använda internt och till gäster. Följ den!

Ordförande i SLAO:s medicinska råd har idag haft direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som säger: ”Ja, skidliftarna kan köra som vanligt. Som vanligt är det viktigt att alla som jobbar i den verksamheten och all allmänhet som åker skidor är friska.”

Viktig information till gäster och personal för att undvika fortsatt smittspridning:

 • Vid minsta sjukdomssymtom från luftvägarna – stanna hemma
 • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet

Tänk på att anordna flöden så att ni undviker stora ansamlingar vid liften.

Det råder förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.


Läs vidare »

Så ställer svenska skidanläggningar om till fossilfritt

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2020 08:00 CET

Den svenska skidbranschen ska ha fossilfri drift av sina anläggningar om sju år. Den målsättningen presenteras idag i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som branschorganisationen SLAO tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

​Ljusnande läge i söder och snörikt i fjällen inför sportloven

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 09:14 CET

Efter en mild januari har det nu varit några kallare dagar. Flera anläggningar i södra Sverige har påbörjat ett intensivt arbete med att förbereda backarna inför sportlovet. I fjällen är snöförhållandena ovanligt goda. Totalt väntas 600 000 besökare till svenska skidorter och skidanläggningar under sportlovsveckorna.

Fin säsongsstart ger julstämning i skidbackarna

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 09:15 CET

100 skidanläggningar i Sverige har öppet inför den kommande jul- och nyårshelgen som lockar cirka 400 000 svenskar till backarna. Bokningsläget är bra inför helgerna, och jul- och nyårsfirarna kan dra nytta av många röda dagar.

​Stark utveckling för svenska skidanläggningar

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 09:39 CEST

Intresset för skidåkning är fortsatt starkt i Sverige. När de svenska skidanläggningarna summerar den gångna vintern pekar den på ett nytt bra år. Totalt såldes skidpass för 1,7 miljarder kronor, två procents ökning jämfört med den föregående vintern som då var rekord. Framtidstron är stark i branschen och i vinter öppnar Idre Himmelfjäll, den första stora skidanläggningen i Sverige på 30 år.

Vinnare av årets SLAO-priser 2019: Vedbobacken, Karolina Carlsdotter, Stöten och Ingemar Axelsson

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2019 07:29 CEST

​Årets Skidanläggning 2019 är Stöten, Årets Skidinspiratör 2019 är Karolina Carlsdotter och Gerremopriset 2019 går till Ingemar Axelsson. Det nya priset Årets Hemmabacke går till Vedbobacken, Västerås. Priserna delades ut i samband med SLAO:s årsmöte och festmiddag igår kväll i Järvsö.

Nominerade till SLAO:s priser 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 17:03 CEST

SLAO delar årligen ut pris till initiativ som lyfter vår bransch och inspirerar till snöglädje. I år delas för första gången priset ut till Årets Hemmabacke, det går till en lokal skidanläggning som skapar möjlighet till utförsåkning för alla. SLAO delar även ut pris till Årets Skidanläggning och Årets Skidinspiratör. De nominerade är nu utvalda. Vinnarna koras i samband med SLAO:s Årsmöte 21 maj.

​Gott om snö i skidbackarna inför påsken

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 09:56 CEST

Svenska skidanläggningar rapporterar om fina förhållanden inför påsken, från Branäs i söder till Riksgränsen i norr. Påsken är traditionellt en storhelg för skidåkare och närmare 200 000 väntas till backarna. Trots den sena påsken håller sextiotalet skidanläggningar öppet och bokningsläget ser bra ut.

SLAO går med i Fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 09:14 CET

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

–Vår ambition är att SLAO:s hållbarhetsarbete ska vara ledande på internationell nivå. Att ansluta sig till Fossilfritt Sverige är ett naturligt steg i den ambitionen. Den stora effekten av SLAO:s miljöarbete uppstår när vi tillsammans med våra medlemmar arbetar för att minska svenska skidanläggningars klimatpåverkan, säger Titti Rodling, vd för Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO).

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits fram.

De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

- Sverige ska gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle och visa att vi kan sänka våra utsläpp samtidigt som vi får en ökad livskvalitet. Här har turistnäringen en viktig roll att spela och därför att det väldigt roligt att SLAO nu visar upp sina ambitioner och går med i Fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

SLAO kommer, som en del av svensk besöksnäring, att bidra till en färdplan för hur utfasningen av fossila bränslen ska ske.

–Energi ska användas mer effektivt, fossila bränslen ska fasas ut, användningen av förnybar energi ska öka och klimatsmarta transporter till och från svenska skidanläggningar ska stimuleras, säger Titti Rodling.

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning och professionell skidskola. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande Svenska Skidanläggningars Organisation
 • 070-520 36 00

 • Presskontakt
 • Vd
 • tisstthii.vyroxtdlxeinymg@zlslhkaogs.sqieer
 • +46 70 339 2007
 • +46 63 13 23 95

Om SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation

SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation – har drygt 300 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning och professionell skidskola. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. Den gemensamma målsättningen är att på alla sätt utveckla Sverige som skidåkarland.

Adress

 • SLAO – Svenska Skidanläggningars Organisation
 • Pedagogens väg 2
 • 831 40 Östersund
 • Sverige