Gå direkt till innehåll
Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande -

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Slättö Value Add I AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 17 februari 2021 seniora icke-säkerställda obligationer om 500 000 000 SEK ("Obligationerna") på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 750 baspunkter och har slutligt förfall 17 februari 2025.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.slattovalueaddi.com) webbplatser.

Denna information är sådan information som Slättö Value Add I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 11:10 CET.

För ytterligare information, var god kontakta:
Jonas Andersson, CFO Slättö Förvaltning AB
+46 70 770 59 74
jonas.andersson@slatto.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Slättö Value Add I AB är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Slättö Förvaltning AB. Fondens huvudinriktning är att utveckla och förvalta bostäder, lager, industri och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet och projektportföljen är belägna i Stockholmsregionen samt regionsstäder i Sverige.

Välkommen till Slättö Value Add I!

Slättö Value Add I AB är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Slättö Förvaltning AB. Fondens huvudinriktning är att utveckla och förvalta bostäder, lager, industri och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet och projektportföljen är belägna i Stockholmsregionen samt regionsstäder i Sverige.

Slättö Value Add I
Grev Turegatan 19
114 38 Stockholm
Sverige