Gå direkt till innehåll
Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudande

Pressmeddelande -

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Slättö Value Add I AB (publ) AB (publ) (“Bolaget” eller ”Slättö”) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavare av upp till 100 miljoner av Bolagets utestående seniora osäkerhetsställda obligationer med rörlig ränta 2021/2025 med ISIN SE0015194147 och utestående belopp om SEK 500 miljoner (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 30 mars 2022. Bolaget, i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet, har godkänt återköp om SEK 100,000,000.

Slättö avser att färdigställa Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 103,75% av nominellt belopp. Slättö kommer även att betala upplupen och obetald ränta på Obligationerna på likviddatum i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 5 april 2022.

Dealer Manager och Tender Agent:
Pareto Securities AB: psbondissue@paretosec.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linnéa Lindgren, Head of financing, Slättö Förvaltning AB
linnea.lindgren@slatto.se

Denna information är sådan information som Slättö Value Add I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 14:45 CEST.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Slättö är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Slättö Förvaltning AB. Fondens huvudinriktning är att utveckla och förvalta bostäder, lager, industri och logistikfastigheter.

Välkommen till Slättö Value Add I!

Slättö Value Add I AB är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Slättö Förvaltning AB. Fondens huvudinriktning är att utveckla och förvalta bostäder, lager, industri och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet och projektportföljen är belägna i Stockholmsregionen samt regionsstäder i Sverige.

Slättö Value Add I
Grev Turegatan 19
114 38 Stockholm
Sverige