Pressmeddelande -

Slow Food Stockholms Terra Madre-dag blev en succé!

Den 10 december firade Slow Food Stockholm Terra Madre-dagen på Kulturhuset. Den dagen serverade Teaterbaren Sveriges senaste presidiaprodukt, bruna bönor från Öland, som dagens rätt. Samtidigt sålde man en dessert gjord på bruna bönor. Långt över hundra av lunch- och middagsgästerna valde att köpa desserten, där hela intäkten gick till Terra Madre-projektet 1000 koloniträdgårdar i Afrika. Teaterbaren dubblade dessutom denna summa, vilket gjorde att nära 3500 kronor går till projektet.

Genom utbildningsträdgårdarna får skolbarn och småbrukare ökad kunskap om inhemska grönsaker och hållbar odling som tar hänsyn till kultur och lokala förhållanden. Trots att de flesta afrikanska länder har stora bördiga områden importeras merparten av maten. I stället används jordbruksmark till produktion av exempelvis bomull och energigrödor för västvärlden. Samtidigt utgör den storskaliga användningen av konstgödning och bekämpningsmedel ett hot mot både människor och natur.

Terra Madre är Slow Foods globala nätverk av producenter, kockar och forskare från hela världen. Vartannat år möts omkring 5000 delegater i Turin.


Norbert Andersson
ordförande

 

Ämnen

  • Mat, dryck

Regioner

  • Stockholm

Slow Food i Sverige bildades 1991 på initiativ av Carlo Barsotti, som i dag är stockholmsconviviets hedersordförande. Under årens lopp har vi haft många kulinariska träffar, där mat och kultur ofta fått samverka. Men den viktigaste uppgiften är att sprida information och skapa debatt kring Slow Foods idéer.

Slow Food har skapat Terra Madre, ett globalt nätverk av odlare, fiskare, producenter, kockar med flera kategorier. Terra Madre är ett viktigt verktyg för Slow Foods strävan att modernisera helhetssynen på matkulturen och skapa förändring. Vartannat år samlas över 5000 representanter från hela världen till ett Terra Madre-möte i Turin för att diskutera framtiden för världens matproduktion.