Pressmeddelande -

Slow Food i Sverige inbjuder Slow Food International att hålla nästa världskongress i Jämtland

Vid matmässan Salone del Gusto i Turin inbjöd "Slow Food i Sverige" den internationella moderorganisationen att förlägga Slow Foods sjätte världskongress 2011 i Jämtland. Inbjudan överlämnades till Carlo Petrini, Slow Food Internationals ordförande i närvaro av Sveriges ambassadör i Italien, Anders Bjurner som framförde jordbruksminister Eskil Erlandsson stöd för genomförandet av kongressen och valet av plats. Överlämnandet skedde i samband med en presentation av den svenska montern "Fabolous Flavours of Sweden".

- Vi känner väl till den jämtländska gastronomin och det är därför väldigt positivt att regionen i Jämtland är beredd att stödja genomförandet av nästa Slow Food- kongress. Slow Food har i flera år stöttat de samiska producenterna i länet genom presidiaprojektet Suovas reninnanlår och sedan en tid tillbaka även producenterna av den nystartade presidiaprodukten Källarlagrad getost. Vid den förra kongressen i Puebla i Mexiko framkom önskemål om att förlägga nästa världskongress till det norra halvklotet för att se hur förändringar av klimatet drabbat denna del av jorden säger Ola Buckard, Sveriges representant i Slow Foods internationella råd. Dessutom har Jämtland officiellt förklarat sig vara en GMO-fri zon vilket är ett ytterligare skäl till att förlägga Slow Food-kongressen i denna del av landet.

Slow Food-rörelsen arbetar lokalt världen över med att stödja små hantverksproducenter och att samla människor som sympatiserar med rörelsens filosofi. Till kongressen förväntas ca 600 delegater representerande ca 140 länder att medverka under de dagar kongressen pågår. . I Jämtland finns två Slow Food- avdelningar Slow Food Jämtland och Slow Food Sápmi, vars engagemang är en förutsättning för genomförande av kongressen inom regionen.

-Det sker mycket inom gastronomin i Jämtland just nu vilket gör det extra roligt att kunna erbjuda Slow Food International att hålla sin nästa världskongress i vår region. Bakom oss har vi ett enigt stöd från våra lokala och regionala politiker. Slow Food kommer naturligtvis noggrant värdera kapaciteten, kompetensen och det politiska stödet som vi kan ge för att försäkra sig om att kongressen kommer att kunna genomföras på ett professionellt sätt säger Erik Widar Andersson, verksamhetschef för JiLU, Jämtlands läns institut för landbygdsutveckling.

För ytterligare information v.g. kontakta:

Ola Buckard, Slow Food i Sverige ola.buckard@comhem.se. Tel.: 0706 38 44 55

Mattias Grapenfeldt, Slow Food Jämtlands län mattias.grapenfeldt@stfturist.se. Tel.: 0701 90 59 84

Erik Widar Andersson, JiLU, erik.andersson@jll.se. Tel.: 063 14 73 10.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • mat
  • slow food

Regioner

  • Jämtland

SLOW FOOD SÀPMI

Slow Food Sápmi bildades 2009. Slow Food-rörelsens ideologi Rent, Gott och Rättvist passar väl in i samiska värdegrunder där naturens villkor och helhetssyn råder. Slow Food Sápmi är en ideell branschorganisation som företräder samiska matföretagare och samer intresserade av samisk mathållning. Vi arbetar för hållbar resursförbrukning och är en viktig part i frågor som rör den samiska rätten att kunna producera sin egen mat. Vi samarbetar med andra Slow Food organisationer i Sverige, Norden och internationellt. Det finns också starkt, naturligt samarbete med urfolk finns också genom Indigenous Terra Madre. Privatpersoner, både i och utanför den samiska sfären som vill påverka är medlemmar i Slow Food Sápmi.

Kontakter

Anneli Jonsson

Presskontakt Ordförande Slow Food Sápmi Ordförande och projektledare 070-650 97 93