Gå direkt till innehåll
Bo Johansson från Smurfit Kappa och Erik Wikström från Abus tittar på hänglåsen i ett av kontrollrummen inne i fabriken.
Bo Johansson från Smurfit Kappa och Erik Wikström från Abus tittar på hänglåsen i ett av kontrollrummen inne i fabriken.

Nyhet -

Europas största pappersbruk sätter lås för säkerheten

[Ur Säkerhetsinstallatören #4 2019] 
På Smurfit Kappa i Piteå, Europas största pappersbruk för tillverkning av kraftliner – dvs. ytskiktet på wellpapp – har man förstått värdet av en säker arbetsplats som skyddar mot faror och är fri från skade- och hälsorisker. Här är industrisäkerhet ett vedertaget begrepp och lösningen stavas Abus.

– Vi tillverkar årligen 700 000 ton blekt och oblekt kraftliner i våra två pappersmaskiner och sammanlagt arbetar här över 500 personer. Inne i vår fabrik är arbetets karaktär många gånger förenat med olika typer av risker och vi vill göra allt för att minimera antalet olyckor, berättar Bo Johansson, teknisk chef på Smurfit Kappa.

Produktionen inne i fabriken i Piteå är igång dygnet runt och medarbetarna arbetar 6-skift. Det är en oerhörd apparat där allt ständigt ska klaffa in i minsta detalj för att kunna hållas i rullning – något som kräver största möjliga personalsäkerhet inne i fabriken. För att säkerställa detta har man för en tid sedan ingått ett avtal med säkerhetstillverkaren Abus – som också specialiserar sig på säkra arbetsplatser och industrisäkerhet – som leverantörer av hela fabrikens och produktionens system för säkra avställningar, en heltäckande säkerhetslösning med fokus på att skydda de anställda vid underhållsarbeten.

– Ofta räcker det att vi tittar bort ett ögonblick för att en allvarlig olycka inne i en fabrik ska bli ett tragiskt faktum, säger Erik Wikström, projektansvarig från Abus.

SÄKRAT SYSTEM FÖR SÄKERT UNDERHÅLLSARBETE

Det omfattande fabrikssäkerhetsprojektet kallas ”Säker avställning” och innefattar en produktportfölj med särskilda hänglås och olika låsanordningar. Bland annat en ”låsbox” kallad Safety redbox; denna röda säkerhetsbox är anpassad för säkert och smidigt underhållsarbete i större anläggningar så som Smurfit Kappa i Piteå. Låsen man valt att ta in används bland annat till ventiler och strömbrytare på ett sådant sätt att dessa inte kan manövreras vid, bland annat, planerade underhållsarbeten. Med hjälp av olika färgkoder och kompletterande dokument som signeras och sätts upp på en så kallad ”Lock point” – en stor tavla och säkerhetsstation på hjul, skapar man således synliga processbrytningar inne i fabriken – allt enligt rådande föreskrifter för ökad fabriks- och industrisäkerhet.

– Man ser helt enkelt till att objektet är säkert att utföra arbeten på och att detta arbete också utförs och avslutas på ett, för alla inblandade, säkert sätt, säger Bo Johansson.

Ett av låsen som används i fabrikssäkerhetsprojektet "Säker avställning". 

STÄNDIGT ÖKANDE EFTERFRÅGA PÅ PERSONALSÄKERHET

Ämnet industrisäkerhet är relativt okänt för många, även de som är verksamma inom lås- och säkerhetsbranschen, anar Erik Wikström. Enligt honom och kollegorna på Abus är det dock ett snabbt växande område i branschen allt eftersom behovet av och efterfrågan på personalsäkerhet i våra fabriker och industrier hela tiden ökar. Det går hand i hand med den snabba tekniska utvecklingen i produktionsledet i våra fabriker, som dessvärre lämnar små marginaler för mänskliga snedsteg.

– Till detta hör också att man har ett helt annat synsätt på personalsäkerheten idag än vad man hade för bara några år sedan, tillägger Bo Johansson.

Och Bo Johansson vet vad han pratar om, han har arbetat på Smurfit Kappa sedan 1989 och är sedan flera år tillbaka teknisk chef. Det är också Bo tillsammans med kollega Hans Alatalo, som arbetar som produktionstekniker, som initierat projektet med att höja fabrikssäkerheten på Smurfit i Piteå. Förlagan till ”Säker Avställning” implementerade de redan 2007, men då med betydligt simplare säkerhetslösningar.

– Utan den här typen av modernt säkerhetssystem i fabriker kan enkelt den ”mänskliga faktorn” göra att det blir fel i något led under ett underhållsarbete och det kan då innebära en livsfara för den eller de berörda medarbetarna, förklarar Erik Wikström och tillägger: Det är ju dessvärre så att regler och anvisningar sällan är tillräckliga skydd mot olyckor, det krävs något mer.

Bo Johansson ger oss ett exempel på ett relevant arbete inne i fabriken på Smurfit Kappa där säkerhetssystemet används:

– Till exempel kan det handla om byte av malskivor som maler papper i våra kvarnar som är ett led i produktionen av kraftliner. Skulle ett reparationsbehov uppstå här kan flera olika yrkeskategorier vid olika tidpunkter vara inblandade i att åtgärda det och det blir därmed också av absolut största vikt att dessa kan samverka på ett säkert och tryggt sätt, något som möjliggörs med hjälp av våra röda lock boxes och Lock points – säkerhetsstationerna.

Pappersbruket Smurfit Kappa i Piteå. 

FÅR HJÄLP MED DET ADMINISTRATIVA

Varje box, lås och nyckel är unik och varje medarbetare i fabriken på Smurfit Kappa har sin egen nyckel. Extra säkerhet skapas genom att man även följer utsatta färgkoder, grönt hänglås som sätts på lockboxen indikerar att arbetet är slutfört. För att hela tiden hålla systemet uppdaterat och korrekt administrerat samarbetar Smurfit Kappa direkt med industrihandeln Laitis, som också är återförsäljare av Abus produkter för industrisäkerhet och genom vilka affären med Smurfit Kappa gått.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Erik Wikström framhäver att man från Abus sida också varit öppna för att låta Smurfit Kappa själva sätta sin prägel på lösningarna man tagit fram.

– Flera av låsen är specialtillverkade för Smurfit Kappa Piteå och här är det vår fabrik i Tyskland som i samråd med bolaget som tagit fram de skräddarsydda lösningarna, allt för att det ska fungera så bra som möjligt för de ändamål man efterfrågar.

Säkerhetsprojektet som sådant tog avstamp 2017 när man via en ny koncernpolicy fick i uppdrag att förbättra fabrikssäkerheten.

– Tidigare hade vi ett system som var accepterat och som användes, men skillnaden var att vi hade billiga och alldeles för enkla lås som helt enkelt inte uppfyllde kraven från koncernen.

En specifik projektgrupp på cirka sju personer tillsattes och man började utvärdera vilket nytt system man kunde byta till.

– Viktigt har hela tiden varit att det ska vara enkelt för våra medarbetare, det får verkligen inte vara för komplext att hantera för alla våra anställda som ska jobba med detta dagligen, fortsätter Bo förklara.

Slutligen föll valet på Abus och deras låsanordningar för arbetarskydd för säkra arbetsplatser i fabriker och industrier.

– Det var så enkelt som att när vi gick igenom lockboxen så såg alla ganska snabbt smidigheten i att faktiskt kunna ta med den runt till de olika objekten, vilket ju en förutsättning för att kunna arbeta på rätt sätt, tillägger Bo och fortsätter vidare:

– I dagsläget har alla avdelningar, förutom en, kört igång med det nya säkerhetssystemet för arbetarskydd och hittills har vi enbart fått positiv feedback från våra medarbetare, säger Bo.

EN VÄXANDE MARKNAD

Erik Wikström hoppas att fler i lås- och säkerhetsbranschen ska få upp ögonen för den växande marknad som lösningar för industri- och fabrikssäkerhet faktiskt är.

– Det behövs definitivt fler i branschen som vill arbeta med detta område och i dagsläget är det till exempel inte många låssmeder som jobbar med detta. Det är något jag hoppas kan ändras framöver för här finns verkligen en marknad för dem.

Idag finns cirka 4000 avställningslås i omlopp inne i fabriken hos Smurfit Kappa i Piteå. Bo Johansson estimerar att det är ungefär 600 stycken per avdelning och fler kan det bli.

– Det kan verka vara mycket att hålla reda på men i det här fallet är det precis det som är poängen, ju fler unika lås, desto säkrare system, säger Bo med ett leende på läpparna. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för lås- och
säkerhetsentreprenörer från Trelleborg till Kiruna. Vi består av 150 medlemsföretag och 60 filialer, alltså totalt 210 lås- och
säkerhetsverksamheter spridda över hela landet.

Presskontakt

Linus Dahlbäck

Linus Dahlbäck

Presskontakt Kommunikatör 0707 416 747