Gå direkt till innehåll
Skiss på det nya besöksmålet - Filmbyn i Småland
Skiss på det nya besöksmålet - Filmbyn i Småland

Pressmeddelande -

Nytt spännande besöksmål i Mariannelund tar form – Välkomna till första spadtaget!

Verksamheten kommer bland annat innehålla en utställning med en promenadväg där besökaren får uppleva inspelningarna av Astrid Lindgrens olika filmer. Verksamheten kommer även att innehålla en aktivitetsplats där barn och ungdomar ges möjlighet att delta i olika interaktiva aktiviteter med anknytning till film, samt en biograf där både kortfilmer från Astrid Lindgrens berättelser kommer att visas och särskilda event kan äga rum.

Nu är det dags för Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB att påbörja byggnationen av den nya fastigheten där verksamheten ska inrymmas. Det är Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB, med delägarna AB Eksjö Industribyggnader, Snickerboa Mariannelund AB och AB Gilbert Gustafssons, som kommer att ha som uppdrag att äga och hyra ut fastigheten till den nya verksamheten. Huvudentreprenör vid byggnationen är PEAB med inslag av lokala entreprenörer.

- Den nya etableringen är en betydelsefull landsbygdssatsning, och en del i att öka områdets attraktivitet som besöksmål. Satsningen kan också skapa möjligheter för det lokala näringslivet och andra aktörer att utvecklas, menar Robert Glader, vd på Snickerboa Mariannelund som driver arbetet med att utveckla verksamheten.

Filmbyn Småland

Verksamheten som ska inhysas i den nya byggnaden kommer att byta namn från Barnfilmbyn till Filmbyn Småland. Namnbytet sker för att stärka kopplingen till Småland och samtidigt göra en geografisk positionering. Bytet sker också för att i högre grad knyta an till både verksamhet och tilltänkt målgrupp.

- Enkelheten är det som vinner i de här sammanhangen, därför känns en förenkling från Barnfilmbyn till Filmbyn mycket bra då vår målgrupp även inkluderar vuxna, säger Robert Glader.

Arbetet med att bland annat ta fram ny logotyp och webbplats pågår.

Välkomna till första spadtaget!

Media är varmt välkomna att närvara vid första spadtaget som äger rum fredagen den 28 oktober klockan 10.00 vid infarten till Spilhammar i Mariannelund.

De som tar första spadtaget är styrelseordföranden i Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB, CG Liderfeldt, och Filmbyn Smålands utställningsproducent Ingmarie Halling som även arbetar som museichef för ABBA The Museum i Stockholm.

Kontaktpersoner

Frågeställningar gällande byggnationen av fastigheten, vänligen kontakta:

Conny Lundström, vd, Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
Telefon: 073-337 46 40, e-post: Conny.Lundstrom@telia.com

Frågeställningar gällande verksamhetens nya namn, Filmbyn Småland, vänligen kontakta:

Robert Glader, projektledare och vd, Snickerboa Mariannelund AB
Telefon: 070-820 97 45, e-post: robert.glader@emilkraften.se

Ämnen


Smålands Turism - öppnar - utmanar - utvecklar - besöksnäringen i Jönköpings län

Turistorganet i Jönköpings län som samordnar, marknadsför och utvecklar besöksnäringen i länet.

Vi har uppdraget att utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Vi arbetar för utveckling av besöksnäringen tillsammans med kommuner, kommuner i samverkan, lokala turistaktörer och andra aktörer. Bolaget arbetar med marknadsföring, kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt produktutveckling inom turistområdet.

Smålands Turism
Västra Storgatan 18 A
551 11 Jönköping