Gå direkt till innehåll
8 procent av landets jobbskapande små och medelstora företag har slagits ut

Pressmeddelande -

8 procent av landets jobbskapande små och medelstora företag har slagits ut

Under tisdagen släpper Småföretagarnas Riksförbunds en rapport ”De företagsamma” som visar att under 2020 har Sverige, på grund av Coronakrisens restriktioner, upplevt en massiv utslagning av företag. Fram till slutet av oktober 2020 hade hela 8 procent av landets jobbskapande små och medelstora företag slagits ut. Antalet företagsamma hade då minskat med 26 600, vilket innebar att det bara fanns 322 000 kvar.

Rapporten ”De företagsamma” är skriven av Dr. Nima Sanandaji, ordförande ECEPR samt Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund. ”De företagsamma” bekräftar det som Småföretagarnas Riksförbund under lång tid sagt - Coronastöden har aldrig kommit småföretagare till del. Vi får dagligen ta del av berättelser från småföretagare som kommit i kläm.

Småföretagarnas Riksförbund har de senaste åren år tagit fram måttet företagsamma, för att mäta antalet aktiva små och medelstora företag i olika delar av Sverige. En del företag är i första hand investeringsobjekt eller har knappt någon aktivitet. Våra tidigare studier visar att medan Sverige har runt 1,2 miljoner företag så finns bara cirka 347 000 mindre och medelstora företag i form av privata arbetsplatser med minst en anställd.

Kopplingen mellan utfall på arbetsmarknaden och koncentrationen av företagsamma är stark, och det faktum att företagsamheten sjunkit med drygt 8 procent nationellt tyder på en risk för ökad arbetslöshet, som riskerar att bli ett långvarigt problem även efter att den pågående pandemin är under kontroll.

Många småföretagare vittnar om hur de drabbats hårt av Tillväxtverket oförmåga och till och med ovilja att hjälpa och stötta småföretagare. Myndigheterna fokuserar på att följa otydliga lagar och regler istället för att hjälpa företag att överleva. Denna felaktiga prioritering har ett högt pris av stress, oro och psykiskt lidande. Något som vi på förbundet dagligen möter i våra samtal med uppgivna, förbannade och orättvist behandlade småföretagare. Stöden kommer inte tillhanda de företagare som har rätt att ta del av det. Många av reglerna kring stöd förefaller mycket kortsiktigt och ogenomtänkt. Många företagare har under den här pandemin berättat om alla de timmar de lagt ner på sitt företag utan att kunna ta ut egen lön, för att rädda företaget och kunna behålla sin personal. Så många livskraftiga företag har tappat stora delar av sina intäkter under detta år, och många har fått lämna sina livsdrömmar.

Tisdag klockan 12:00 sänder Småföretagarnas Riksförbund ett webbinarium där rapporten ”De företagsamma” presenteras och diskuteras.

Medverkande:

  • Dr. Nima Sanandaji, ordförande ECEPR, som presenterar rapporten
  • Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund, som kommenterar rapporten
  • Mattias Karlsson (M) riksdagsledamot, ledamot i finansutskottet
  • Alexander Christiansson (SD), riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet och ansvarig för småföretagarfrågor
  • Björn Wiechel (S), riksdagsledamot, ledamot i finansutskottet

Moderator: Caroline Szyber

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723
Erik Sjölander

Erik Sjölander

Presskontakt Näringspolitisk talesperson Politiska frågor 0706282110

Relaterat material

Relaterade nyheter