Pressmeddelande -

Bilismen - politiska förslag som påverkar småföretagare

Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som gäller.

Under senare år har flera ändringar genomförts och flera förslag är på gång som påverkar kostnader för bilanvändning. Det handlar bland annat om:

 • Fordonsbeskattning
 • Användning av arbetsfordon/tjänstefordon
 • Förmånsbilar
 • Arbetspendling
 • Tillträde till storstäder och centralorter

Småföretagarnas Riksförbund lyfter det man vill hålla under radarn
De förändringar som föreslagits kommer att drabba småföretagare och framförallt de som bor på landsbygden, de som arbetspendlar med flera. Småföretagarnas Riksförbund presenterar därför en granskning som kommer pågå under sex veckor där man bevakar och presenterar de regelförändringar som regeringen vill genomföra. Det blir en granskning av skatter och avgifter som många inte känner till eller som är svåra att upptäcka och som Småföretagarnas Riksförbund vill lyfta och påverka.

Småföretagarnas Riksförbund vill justera i regelverken Småföretagarnas Riksförbund vill verka för att regelverken måste modifieras för att komma närmre verkligheten och pekar särskilt på:

 • Beskattningen av fordon MÅSTE ta hänsyn till om klimatbilar faktiskt kan användas eller inte. Till exempel saknar landsbygden till stor del den infrastruktur som behövs för att det ska vara möjligt.
 • Landsbygden MÅSTE undantas i de nya reglerna om avdrag för arbetsresor. Dessutom måste reglerna baseras på tidsvinst – inte endast på avstånd.
 • Det är orimligt att beskatta arbetsfordon ensidigt utifrån utsläpp utan att ta hänsyn till vilket transportarbete det handlar om.
 • Gröna bränslen bör spela en större roll. 

För mer information kontakta:
Sten Lindgren, Styrelseledamot och Förbundssekreterare, Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • skatteverket
 • mikroföretag
 • arbetsgivar-och egenavgifter
 • miljözoner
 • småföretagarnas riksförbund
 • egenföretagare
 • bilism
 • alla företag
 • småföretagare
 • glesbygd
 • regelverket
 • bilismen
 • företagande
 • miljö och sociala frågor
 • skatter
 • fordonskatt
 • mikroföretagare
 • trängelsskatt

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll