Pressmeddelande -

Debattartikel; Avskaffa sjuklöneansvaret nu?

Småföretagarnas Riksförbund har under det gångna året i många debattartiklar i olika medier samt i brev till samtliga riksdagsledamöter försökt påvisa att sjuklöneansvaret för småföretagare är ett av de största hindren för dem att nyanställa och låta företaget växa. Såväl de affärsmässiga som ekonomiska riskerna är för stora vid upprepade sjukdomsfall i ett litet företag.

Vi har även i undersökningar på vår hemsida och via enkäter i vårt undersökningsverktyg, där vi når över 13 000 medlemmar, tagit fram underlag som klart visar det riktiga i våra påståenden. (se arkivet på vår hemsida)

I samband med Regeringens höstbudget och efterföljande skuggbudgetar från oppositionen har de olika partierna bekänt färg i frågan och det framstår nu som att det finns en klar majoritet i Riksdagen för ett avskaffande av sjuklöneansvaret för småföretagare.

Regeringen berör inte frågan utan håller fast vid sin tidigare ståndpunkt om 2 veckors sjuklöneansvar. I juli 2010 införde de ett så kallat högkostnadsskydd som skulle begränsa de risker som detta system medför. Problemet är emellertid att mycket få företag känner till att det finns och därmed har det nästan inte utnyttjats. Inom Alliansen är meningarna delade om sjuklöneansvaret men avvikande åsikter förs inte ofta till torgs. Två tongivande personer inom KD lämnade nyligen in en enskild motion till Riksdagen om att reducera eller avskaffa sjuklöneansvaret för småföretagare och några Moderater har också officiellt framträtt med samma åsikt. Annars torde tyvärr de flesta av Alliansens ledamöter anpassa sig till huvudlinjen och huka i bänkarna.

Socialdemokraterna föreslår att andra veckan i sjuklöneansvaret skall tas bort. Vi har nyligen kommenterat detta och sagt att den åtgärden bara rättar till en liten del av problemet. Över 80 % av kostnaderna uppstår under den första veckan och riskerna för småföretagaren blir inte mycket mindre av att ta bort andra veckan. Det gynnar framförallt större företag och offentliga arbetsgivare som har de längre sjukskrivningarna.

Miljöpartiet har i sin skuggbudget verkligen tagit till sig vad vi argumenterat för. De föreslår att sjuklöneansvaret tas bort för alla företag med tio eller färre anställda. Dessutom föreslår de sänkta arbetsgivaravgifter med 10 procentenheter upp till en lönesumma på 740 000 kronor. Det är definitivt ett steg i rätt riktning och snarlikt vad vi föreslagit om en stegvis nedtrappning av arbetsgivaravgifterna.

Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget att mindre företag med upp till 10 anställda helt skall slippa betala 14 dagars sjuklön och att en avtrappning skall ske i företag med 11-15 anställda. De säger att förslaget avlastar företagens ekonomi och minskar utestängningseffekter. Den biten i deras budget köper vi gärna.

Sverigedemokraterna föreslår också en lättnad vad gäller sjuklöneansvaret. Man vill införa ett särskilt avdrag motsvarande sjuklönekostnaden för en genomsnittlig anställd upp till ett maximalt tak på 10 anställda. Det skulle enligt dem ge ett genomsnittligt småföretag ett avdrag på upp till 17 400 kronor per år och kosta 1,5 miljarder per år. Tanken är kanske god men lite svår att förstå. Miljöpartiets raka linje är nog att föredra. Till och med Alliansens system med ett utnyttjat högkostnadsskydd verkar klarare.

Väger man samman allt som uttryckts i olika sammanhang nyligen och tidigare menar Småföretagarnas Riksförbund att det verkligen är dags att göra slag i saken och avskaffa sjuklöneansvaret för småföretagarna. Vi har klart angett risker och hinder med systemet och vi tror att det finns en majoritet i Riksdagen som håller med oss.

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                    

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                    

Vxl; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • ekonomiska riskerna
  • sjuklöneansvaret
  • regeringens höstbudget

Småföretagarnas Riksförbund

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation