Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debattartikel; Slopa sjuklöneansvaret nu

Småföretagarnas Riksförbund har fått positiv respons på sitt förslag att slopa företagens sjuklöneansvar, hos såväl allianspartierna som hos oppositionen. Den 10/4 träffade Småföretagarna Näringsutskottets ordförande, Mats Odell (KD), för att bland annat diskutera ett borttagande av sjuklöneansvaret.

Småföretagarna har i flera år arbetat för att småföretag upp till tio anställda ska slippa sjuklöneansvaret, det vill säga betala sjuklön till sina anställda under de första två veckorna (dag 2-14). Det har tagit tid att få gehör för våra synpunkter. Men vi har enträget jobbat vidare och det är därför glädjande att se att fler och fler av de politiska partierna bestämt sig för att det behövs en förändring. Det verkar som samtliga partier, mer eller mindre, vill ta bort sjuklöneansvaret. Nu senast togs frågan upp av Mikael Damberg i samband med Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Ett av hans förslag, för att underlätta vardagen för småföretagarna, var att slopa den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen. Vi välkomnar förslaget men enligt vår mening är det otillräckligt och kommer inte att ge önskad effekt på anställningsviljan.

Minska krånglet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill slopa båda veckorna, medan Folkpartiet kan tänka sig att ta bort den andraveckan och på sikt även den första. Moderaterna däremot vill inte fatta något beslut förrän sjukförsäkringsutredningen är klar 2015. Budskapet från Centerns Annie Lööf, tillika näringsminister, gick inte att misstolka när hon talade på Centerns Framtidsstämma i slutet på mars: ”Centerpartiet är entreprenörens bästa vän. För oss är entreprenörskap något mer än en F-Skattsedel, det är en livsstil.” Och på frågan om hur vi får fler jobb, svarade hon bland annat: ”Vi behöver minska företagens sjuklöneansvar och krånglet kring företagandet.” För Småföretagarna är det här glädjande besked. Dock vill vi ha ett rakt besked att bägge veckorna tas bort för de mindre företagen.

Förändring på gång. Småföretagarna har en nära kontakt med sina medlemmar och många av företagen säger att de vill ingenting hellre än att anställa. Det visar också den undersökning som Småföretagarna har gjort. En majoritet av medlemmarna säger att de skulle anställa om de slapp sjuklöneansvaret, som uppfattas som en riktig bromskloss. Småföretagarna hoppas på en snar förändring och tror att mötet med Näringsutskottets ordförande, Mats Odell (KD), ska ge resultat. Han sade nyligen att det vore korkat att behålla sjuklöneansvaret. Dessutom säger han att de små och medelstora företagen är motorn i svensk ekonomi och att nio av tio nya jobb skapas i småföretagen. Det är uttalande som bådar gott inför kommande samtal och diskussioner, allt för att förändra och förbättra vardagen för våra småföretag.

Underlätta för småföretagen. Att något måste göras för att underlätta för Sveriges småföretagare, inte bara för att de ska överleva utan framförallt för att de ska få möjlighet att växa och därmed våga anställa, är väldigt många överens om och har så varit i flera år. I en rapport från Centerpartiet 2007 konstaterar dåvarande näringsministern Maud Olofsson att småföretagare måste bli av med sjuklöneansvaret. Det är sex år sedan. Nu tycker Småföretagarnas Riksförbund att det är hög tid att gå från ord till handling och omedelbart ta bort sjuklöneansvaret för alla företag med upp till tio anställda.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige