Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debattartikel; Sluta nonchalera Sveriges småföretagare

Förbättra villkoren för småföretagen rejält istället för att göra en massa halvhjärtade punktinsatser. Det skulle ge riktiga jobb åt många av dagens arbetslösa ungdomar istället för tillfälliga jobb. Hur lång tid ska det ta innan moderaterna och socialdemokraterna inser att det är i de små företagen som morgondagens jobb skapas? Sluta nonchalera Sveriges småföretagare!

Vi i Småföretagarnas Riksförbund lyssnar på våra medlemmar. Vi tror på dem när de säger att en förutsättning för att de ska överleva och därmed växa är att regelverket blir enklare och att egen- och arbetsgivaravgiften halveras. Det tunga ansvaret att betala sjuklön för de första två veckorna måste bort och sjukförsäkringen måste vara lika för alla.
Moderaterna säger i sitt idéprogram att ”Lika fullt behövs också människor som vill ta risker, vara entreprenörer, äventyrare och upptäckare. Det är mångt och mycket tack vare dem som samhället tar språng framåt.” Det håller Småföretagarna med om. Vi vet, att av fem nya jobb skapas fyra i småföretagen. Men, för att våra duktiga entreprenörer ska våga ta ytterligare risker måste det bli både enklare och tryggare att driva företag. Herrar Reinfeldt och Borg; visa att ni lever som ni lär, och ta ansvar!

Lyssna på Småföretagarna. Socialdemokraterna, med Stefan Löfven i spetsen, gick ut på bred front under partikongressen i Göteborg och basunerade ut att 2020 ska Sverige ha Europas lägsta arbetslöshet. Det är bra med högt satta mål. Dock kan det vara svårt att nå sina mål på egen hand. Lyssna på Småföretagarna! Vi vet nämligen att om våra förslag genomförs kommer de att skapa många nya arbeten. I en intervju i SvD Näringsliv säger Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, att en rad åtgärder ska bidra till att målet nås, bl.a. bättre samverkan mellan politik och näringsliv. Det tar Småföretagarna fasta på och vi förväntar oss att Magdalena Andersson och (S) lyfter blicken och inser att ordet ”näringsliv” inte bara innefattar de stora företagen utan i allra högsta grad alla Sveriges duktiga småföretagare.  

Inte mycket att komma med. Inte heller moderaterna har mycket att komma med när det gäller förbättringar för småföretagen. De vill fortsätta sänka bolagsskatten trots att en sänkning inte nämnvärt gynnar småföretagare, vilket vi också tidigare påpekat. Dessutom är en sänkning av bolagsskatten oerhört kostsam för staten. Varför lyssnar inte (M) på sina vänner i alliansen? Flera av allianspartierna har tagit till sig Småföretagarnas krav och förstått att vi har rätt. Dessutom förespråkar EU-rådet ett förenklat regelverk och sänkta kostnader för småföretagen. Och Anders Borg, varför så pessimistisk inför framtiden? ”Vi får vara beredda på att våren dröjer, det är risk för frostnätter och vi har en karg omgivning”, säger du. Om du och moderaterna hade lyssnat på vad våra tiotusentals medlemmar i Småföretagarna vill ha för förbättringar, för att kunna växa, skulle våren redan varit här, frostnätternas tid varit förbi och omgivningen hade varit allt annat än karg.

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige