Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debattartikel; Småföretagare ser nu ljuset i den offentliga upphandlingstunneln

EU-parlamentet har sagt ja till nya upphandlingsdirektiv som innebär att miljö och sociala frågor får större vikt vid offentliga inköp.

I den mer eller mindre bortglömda Small Business Act, princip 5, som har handlar om offentlig upphandling, har parlamentet tidigare uttalat bland annat följande: ”Medlemsländerna uppmanas att uppmuntra till konstruktiv dialog och ömsesidig förståelse mellan små och medelstora företag och stora uppköpare genom information, utbildning, över-vakning, utbyte av goda exempel mm.”
De nya direktiven som bygger på denna anda, innehåller sammanfattningsvis följande.

Jämfört med tidigare flyttas fokus från lägsta pris till det mest fördelaktiga budet i upphandlingar. Myndigheterna ska kunna lägga större vikt vid kvalitet och sociala frågor. Småföretagarna väntas också gynnas av att kontrakt ska kunna delas upp i mindre delar.

Frågan om hur skrivningar om kollektivavtal i direktiven ska tolkas har varit föremål för debatt i Sverige. Förbundet ställer sig här på EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildts sida. Hon varnar för att småföretagen hotas om reglerna tolkas så att ett kollektivavtal blir ett krav vid upphandlingar.

Förbundet menar att de nya direktiven innebär ett stort steg framåt för småföretagarna eftersom lägsta pris och upphandling av stora ramavtal varit till nackdel för dem hittills.

Medlemsländerna har nu 24 månader på sig att genomföra direktiven.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

Wiggo Lindgren
1:e vice Ordförande och Advokat
E-post; wiggo.lindgren@smaforetagarna.eu
På hemsidan; www.smaforetagarna.eu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.


Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en tryggare, enklare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 1-10 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige