Pressmeddelande -

Envis och fantasilös Moderat politik.

Moderaterna fortsätter i sitt skattesänkningsspår utan att se på andra möjligheter att stimulera det svenska näringslivet. Generella skattesänkningar enligt gammal moderat modell med lite knorr på genom att utforma det som ”jobbskatteavdrag” och därmed utesluta till exempel pensionärerna. Dessa fick man dock vid valet kompensera med några miljarder för att inte tappa deras röster. Dock inte fullt ut. Bromsen i pensionssystemet ger fortfarande staten ett litet plus mot pensionärerna.

Viktigast för Moderaterna har varit att utnyttja kaoset på vänsterkanten i Svensk politik genom att attrahera mittenväljarna, i form av vanliga löntagare, och ge dem mer pengar i plånboken. Detta har gjort dem till Sveriges största parti i avvaktan på att Socialdemokraterna samlar ihop sig och går till motattack. Det torde vara en ganska kortsiktig politik som troligen straffar sig så småningom.

Sveriges ekonomi går bra i jämförelse med de flesta andra och Reinfeldt är inte sen med att annonsera både ett femte och sjätte jobbskatteavdrag under innevarande mandatperiod. Detta trots att alla övriga partier i Alliansen är tveksamma. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna, Folkpartiet vill ta bort värnskatten och satsa mer pengar på infrastrukturen. KD vill jämna ut skatteskillnaderna mellan pensionärerna och de som jobbar. Motståndet från de små allianspartierna är dock ganska svagt. De är för små och obetydliga jämfört med Moderaternas dominans. Det är Reinfeldt och Borg som bestämmer.

Alternativen till ett ensidigt generellt skattesänkande som lockar röster är naturligtvis att våga satsa på åtgärder som kan stimulera enskilt företagande och därmed omedelbart och på lång sikt ge Sveriges ekonomi en ytterligare knuff uppåt med lägre arbetslöshet och hög sysselsättning. Vi har sagt det så många gånger att det låter som det blivit hack i skivan, men framtiden för Sverige ligger hos småföretagarna. Alla företagarorganisationer utan undantag hävdar med bestämdhet att vi skulle få en kraftig anställningsboom om småföretagarna fick bättre draghjälp och bättre villkor i sin verksamhet.

Hur ställer sig då Moderaterna till detta? Jo, närmast negativa och tvivlande. Visserligen tillsätts nu en utredning om sänkta skattesatser för Aktiebolag men samtidigt säger man i direktiven att de nya reglerna skall vara statsfinansiellt neutrala. Skattebasen skall breddas och man tar igen på gungorna vad man förlorar på karusellen. Det låter som ytterligare krångel och komplikationer. Utredningar är ett vanligt sätt att inte behöva göra något nu och, om möjligt, få tyst på kritiken ett tag. Slutbetänkande skall komma den 1 november 2013. Så blev det med hoppet om sänkta arbetsgivaravgifter. Kanske någon Centerpartist får vara med och utreda.

2006 utlovade den nybildade regeringen att regelkrånglet för företagande skulle minska med 25 % till 2010. Vi har frågat efter en lista på åtgärder som vidtagits men fått till svar att någon sådan sammanställning finns inte på Näringsdepartementet. Det är kanske inte så konstigt eftersom någon har räknat ut att men kommit upp till 7 % och inte 25. Det vore dock fortfarande intressant att veta vad som totalt sett ligger i dessa 7 %. Våra medlemmar har inte märkt mycket av det enligt enkätundersökning.

Så har vi detta med LAS, eller rättare sagt ”turordningsreglerna” i LAS. Från att, som det känns, i forna tider ha varit klara motståndare till denna relik från 70-talet har ledningen i Moderaterna numera inga invändningar trots att det visat sig att det inom partiet råder minst sagt delade meningar om dessa regler. Nu skall förhandlingar tas upp mellan arbetsmarknadens parter i frågan vilket känns rätt. Dessa frågor skall, menar SFR, inte styras av politiker som skedde när reglerna tillkom. Hur som helst så har Moderaterna, till skillnad från kollegor i Alliansen, inte propagerat för något avskaffande.

Sjuklönekostnaderna för anställda bärs numera av arbetsgivaren de första 14 dagarna. Detta även om sjukdomen eller skadan inte har något som helst att göra med aktiviteter på arbetsplatsen. Inte undra på att småföretagarna drar sig för att anställa ytterligare personal. Det kan vid lite otur betyda ekonomisk katastrof.

Sedan mitten av 2009 har en egen företagare sju karensdagar innan han kan få någon ersättning från Försäkringskassan. Detta jämfört med de anställdas en karensdag. Diskrepansen är svår att förstå. Inom sju dagar har många hunnit bli tillräckligt friska för att jobba igen om de nu inte försöker jobba trots sjukdom. Det ekonomiska avbräcket kan dock vara betydande.

Det är inte svårt att, med ledning av bl.a. ovanstående, konstatera att Moderaterna inte är ett småföretagarvänligt parti. Närmast tvärtom. Allianskollegorna försöker då och då att profilera sig i frågor som avser förbättringar för småföretagen men Moderaterna lägger i alla sammanhang locket på. Är det så svårt att lyssna till Sveriges företagare och ta till sig lite av den optimism som numera råder där trots Europas högsta arbetsgivaravgifter och ett regelkrångel som saknar motstycke. Varför inte visa lite fantasi och prova lite andra vägar än generella skattesänkningar som röstfiske. Ge småföretagarna chansen att visa vad de lovar om förutsättningarna för deras verksamhet förbättras.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                                          

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                     Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

 

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • turordningsreglerna
  • sjuklönekostnaderna

Småföretagarnas Riksförbund

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation