Gå direkt till innehåll
Remissvar: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Pressmeddelande -

Remissvar: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Småföretagarnas Riksförbund har skickat in ett remissvar gällande omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. I remissvaret beskriver förbundet bland annat att det finns ett djupt kulturgap mellan politik och småföretagande, att stödet kommit för sent och att det istället för att hjälpa faktiskt straffar de som utvecklat sin verksamhet före pandemin.

Småföretagarnas Riksförbund resonerar såhär:

Varför kommer stödet till enskilda firmor först nu?
Till slut insåg regeringen och samarbetspartierna att det finns ett behov av stöd även till enskilda firmor. Förslaget om omsättningsstöd kommer dock väldigt sent, mycket senare än för andra företagsformer och jämfört med hos våra grannländer. Man kan även fundera över varför stödet till denna utsatta grupp kommer först nu, mer än ett halvår efter början av den akuta krisen. Det finns ett djupt kulturgap mellan politik och småföretagare.

Stödet borde inte straffa de som utvecklat sin verksamhet före pandemin
Stödet ska lämnas för omsättningsminskning under tre perioder: mars-april, maj och juni-juli 2020. Stödet är som högst 24 000 kronor per månad vilket motsvarar en årsomsättning på 288 000 för ett helt kalenderår. 288 000 utgör då 75% och kompenserar för en årsomsättning på 384 000 kronor. Kravet är att omsättningsminskningen ska vara 70%, 60% eller 50% för de tre perioderna jämfört med motsvarande perioder 2019. Någon koppling till faktiskt utveckling finns alltså inte. Har man haft en omsättning på över 200 000 kronor det förra räkenskapsåret, vilket är gränsen för att vara berättigad stöd, kan man förvänta sig intäkter som inte är jämnt fördelade över årets månader. Detta leder alltså till att de verksamheter som haft en positiv utveckling från sommaren 2019 blir bestraffade. Stödet borde inte straffa de som utvecklat och expanderat sin verksamhet före pandemin!

En del branscher hade gått att rädda långt tidigare
Att det tagit så lång tid för införande av denna form av stöd för de företag där marginaler och möjliga avsättningar får antas vara lägst har skapat onödigt personligt lidande och stora risker för personliga konkurser. Man konstaterar mycket riktigt att man för juni och juli ska rikta sig mot de som bedriver säsongsverksamhet. Dessa specifika branscher och platser har det funnits gott om tid att identifiera och rädda långt tidigare, alltså redan före sommarmånaderna. Att sedan blanda in förhållanden om att den fysiska person som driver verksamhet i företagsformen enskild firma har ”varit berättigad till arbetslöshetsersättning” rör ihop begreppen. Speciellt när även Regeringskansliet måste vara medvetna om hur långa handläggningstiderna är och har varit för företagare i rådande tider. Omsättningsstödet är väl riktat till att täcka förluster hos den juridiska personen, alltså företaget som bedrivs som enskild firma?

Cyniskt att räkna bort nystartade eller expanderade företag
Att man så tydligt beskrivit att nystartade eller expanderade företag kommer att räknas bort är cyniskt. För entreprenörer som vågat satsa på företagandet skulle detta tillfälle tvärtom varit ett utmärkt tillfälle för en klapp på axeln. Systemet kunde innefatta även denna grupp genom att man skulle kunna redovisa tydlig omsättningsökning fram till mars-juli, en omsättningsökning som därefter stannat eller minskat. Det blir oproportionerligt att enbart ”rycka ut” tre månader under två år. De allra svagaste och sköraste rörelserna skulle då också få återbäring på sina skatteinbetalningar. Under uppbyggnadsskedet vilket ibland är pågående under flera år, är det inte ovanligt att företag visar förlust men de har då desto större värde av att få del av omställningsstödet.

Ovan nämnt är utdrag ur det remissvar som Småföretagarnas Riksförbunds förbundsordförande Peter Thörn och näringspolitisk talesperson Erik Sjölander har skrivit under.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige