Gå direkt till innehåll
Småföretagarna försörjer staten men hur försörjer staten småföretagarna

Pressmeddelande -

Småföretagarna försörjer staten men hur försörjer staten småföretagarna

Småföretagarna är en otroligt betydelsefull grupp för att säkerställa att skatteintäkter till både kommun och stat fortsätter att trilla in. Det är till stora delar landets småföretagare som försörjer den offentliga sektorn med smörjmedel för att få maskineriet att fungera. Så länge maskinen producerar de grundläggande samhällsfunktionerna på ett framgångsrikt, effektivt och konstruktivt sätt kan skattetrycket anses både befogat och vällovligt. Men just nu verkar det kommit in mycket grus i maskineriet och det går inte längre att enbart med smörjmedel åtgärda de driftstörningar som dagligen påverkar dem som försörjer staten.

Ordet försörjning är ett viktigt ord att förhålla sig till i detta sammanhang. Försörjning kan betraktas som de ekonomiska medel som tillgodoser det fortlöpande uppehället, d v s skatteintäkter inbetalade av producenter som exempelvis småföretagare. Men det kan också innebära fortlöpande tillförsel av material, energi eller tjänster för att tillgodose att något fungerar utan problem eller avbrott, d v s de gemensamma funktioner som kommun och stat ska leverera och som politiker och offentliga tjänstemän är satta att verkställa i samhällets tjänst.

Det måste helt enkelt råda en försörjningsbalans mellan näringsliv och det offentliga. Försörjningsskyldigheten för näringslivet får ständigt nya krav i form av höjda skatter och avgifter från politiken. Medan det offentliga i allt större utsträckning brister beträffande el- och energiförsörjning, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning, bostadsförsörjning, rättsförsörjning, trygghetsförsörjning, infrastrukturförsörjning och informationsförsörjning. Problemformuleringarna är omfattande och dystopiska medan lösningsförslagen är snuttifierade och segmenterande. Således är den försörjningsbalans som tidigare gett Sverige så fantastiska framgångar numera i en rejäl obalans. Den maskin som tidigare var bäst i världen tappar ständigt och i rasande fart konkurrenskraften i jämförelse med andra länder. När tilltron till leveranssäkerhet från det offentliga sakta försvinner ger det en kraftfull inverkan på tilliten till samhällskontraktet och därmed riskerar grundpelarna för demokratin att sakta vittra sönder inifrån.

Faktum är att småföretagen fortfarande är den viktigaste skattebetalaren till kommunerna med hela 29 procent av de kommunala skatteintäkterna. Detta i en situation där vi samtidigt kan läsa om hur kommunernas skuldberg växer, låneskulden ökade med hela 52 miljarder kr i fjol.

I debatterna hörs partiledarnas desperata röster problematisera kring offentlighetens skriande behov av lösningar. Det bråkas om hur smulorna på kakfatet ska fördelas för att tillgodose de egna väljargruppernas intresse. Tyvärr är inte smulorna längre välsmakande utan har istället omvandlats till torra gruskorn som bromsar och skapar driftsstörningar i samhällsmaskineriet.

Att främja sysselsättning genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla, är ett av de globala målen för att gynna en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Ta viljeinriktningen att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att starta och driva småföretag på allvar. Om inget görs nu är det stor risk att det uppstår en fundamental obalans i försörjningsbalansen. Det är därför extra viktigt att småföretagare försörjs med nya moderna välfungerande maskindelar för inbetalade skattemiljarder.

Småföretagare runtom i hela landet har goda skäl att kräva handling för att fortsätta försörja staten. Politiken och myndigheterna måste därför omedelbart säkerställa de försörjningsleveranser som vilar på deras axlar men frågan är om politiken har denna kompetensförsörjning i sin verktygslåda?

Peter Thörn
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

Ämnen


Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som arbetar för att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för landets mikroföretag (1-10 anställda).  

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723
Erik Sjölander

Erik Sjölander

Presskontakt Näringspolitisk talesperson Politiska frågor 0706282110

Relaterat material

Relaterade nyheter