Gå direkt till innehåll
Småföretagarnas Riksförbund skriver brev till Europaparlamentariker inför omröstning om DMA

Pressmeddelande -

Småföretagarnas Riksförbund skriver brev till Europaparlamentariker inför omröstning om DMA

Småföretagarnas Riksförbund har tidigare varit ute i EU-frågan om DMA (Digital Market Act), som syftar till att minska techjättarnas dominans, riskerar att göra det dyrare för småföretag att nå sina kunder via riktad marknadsföring. Vi i Småföretagarnas Riksförbund har tidigare påtalat att vi saknar de små företagens perspektiv i diskussionen.

EU-parlamentet kommer nu i veckan att besluta om DMA (Digital Market Act). Ett kompromissförslag har tidigare beslutats i IMCO-utskottet. Oroande nog har det i sista minuten att lagts fram ett ändringsförslag som försämrar det befintliga kompromissförslaget med formuleringar som kommer bland annat att bidra till ökade kostnader för digital annonsering vilket kommer skada de mindre företagen i första hand.

Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund, har därför skrivit ett brev till svenska EU-parlamentariker med vädjan om att rösta på IMCO:s kompromissförslag och inte stödja det sena ändringsförslaget (Amendments 239 and 240).

Vi är särskilt oroade över att dessa ändringsförslag:

  1. Kommer att ignorera konsumenternas uttryckliga samtycke till att kombinera uppgifter från plattformarnas olika verksamheter, och att detta nya förbud kommer att skada små och medelstora företag genom att göra reklam och marknadsföring mycket dyrare.
  2. Kommer att förbjuda kommersiell användning av uppgifter, vilket absolut kommer att skada små och medelstora företag genom att riktad reklam, som är det billigaste och mest effektiva sättet att skaffa nya kunder och få små företag att växa, förbjuds.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige