Gå direkt till innehåll
Genom ett samproducerat webbinarium den 19 oktober lever förbunden upp till devisen att ensam inte är stark, vilket också är en anledning till att så många småföretagare väljer att bli medlemmar i dessa organisationer.
Genom ett samproducerat webbinarium den 19 oktober lever förbunden upp till devisen att ensam inte är stark, vilket också är en anledning till att så många småföretagare väljer att bli medlemmar i dessa organisationer.

Pressmeddelande -

Tillsammans i samarbete blir vi starkare

Småföretagarnas Riksförbund och Hantverkarnas Riksorganisation har sedan i våras inlett ett samarbete för att med gemensamma krafter bidra till att landets småföretagande hantverkare ska få bättre förutsättningar att ta sig starkare ur den kris som råder. Respektive förbund har olika kompetenser och kunskap, men en viktig gemensam insikt: utan småföretagen stagnerar Sveriges konkurrenskraft. Nu kommer de båda organisationerna att samproducera en webbinarium på temat ”De orättvisa företagsformerna”.

Många hantverkande företagare identifierar sig främst kring sitt yrke och sitt unika hantverkskunnande, men det innebär även en utmaning att förutom att utveckla sin yrkesskicklighet hantera både företagsekonomi och administration samt skapa goda och lönsamma relationer till kunder, leverantörer och anställda. Det är inom dessa områden som båda förbunden kan bidra till rätt stöd.

- Vi blir starkare tillsammans och genom vår dialog under året har vi sett att vi har en gemensam målbild att hjälpa småföretagande medlemmar att lyckas bättre med sitt företagande, säger Nicole Pluntke, VD för Hantverkarnas Riksorganisation.

Genom ett samproducerat webbinarium den 19 oktober lever förbunden upp till devisen att ensam inte är stark, vilket också är en anledning till att så många småföretagare väljer att bli medlemmar i dessa organisationer.

På webbinariet ”De orättvisa företagsformerna” kommer Småföretagarnas Riksförbund och Hantverkarnas Riksorganisation kostnadsfritt bjuda på kunskap kring företagsformers olika villkor. Något som blivit högaktuellt när det visat sig att regeringens olika stödpaket skapat orättvisa villkor mellan olika företagsformer.

Därför kommer inbjudna experter försöka reda ut ett de frågor som många småföretagare ställer sig just nu. Går det att säga att en företagsform är bättre än någon annan? Vilken företagsform är bäst för mig som startar bolag? Ska jag verkligen vara kvar i den företagsform som jag valde när jag startade mitt företag för 25 år sedan? Är det någon företagsform som är särskilt missgynnad och som ska undvikas?

- Det är kul att kunna jobba tillsammans kring dessa viktiga frågor och fantastiskt spännande att vi med gemensamma krafter kan bidra med kunskapshöjande insatser kring företagande och därmed även skapa bättre villkor för landets hårdast arbetande grupp – Småföretagarna, säger Mattias Andersson styrelseledamot och näringspolitisk samordnare för Småföretagarnas Riksförbund.

Fakta om webbinariet
Webbinariet sänds via länk måndag 19 oktober kl. 15-16. Medverkar gör Mona Uppsten, auktoriserad redovisningskonsult och Magnus Eriksson, auktoriserad redovisningskonsult med betoning på skattefrågor. Webbinariet leds av Ingrid Ohlsson, styrelseledamot i Småföretagarna och Caroline Eriksson, kommunikationschef på Hantverkarna.

Anmälan till webbinariet sker via hantverkarna.se eller smaforetagarna.se senast fredag 16 oktober. Webbinariet är gratis och öppet för alla som är intresserade.

För mer information kontakta:
Caroline Eriksson, kommunikationschef Hantverkarnas Riksorganisation, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se
Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare Småföretagarnas Riksförbund, tel. 0729-22 22 62, e-post: mattias.andersson@smaforetagarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige