Pressmeddelande -

Vi fortsätter utvecklas - Ny logotyp

Vi fortsätter utvecklas!
Småföretagarnas Riksförbund grundades 2010 vilket betyder att vi förra året firade 10-årsjubileum i vårt arbete för ett enklare, tryggare och lönsammare småföretagande i Sverige. Vi har sedan starten utvecklats mycket som organisation. Idag är vi en etablerad del av den näringspolitiska debatten. När beslutsfattare och media vill höra småföretagens röst är vi en naturlig och återkommande samtalspart.

Vår nuvarande logotyp, ett bi med en megafon, har under många år visat på vår strävan att vara en tydlig röst för landets alla hårt arbetande småföretagare. Under 2020 påbörjades arbetet med en ny grafisk profil men prioriterades ned till förmån för förbundets arbete med att hantera effekterna av COVID-19 pandemin.

Men, nu är det dags! Under våren lanserar vi en ny logotyp och en ny hemsida, båda baserade på en uppdaterad grafisk profil. Det bi som stått vid vår sida under lång tid har utvecklats med förbundet och kommer att återfinnas även i den nya logotypen med fortsatt attityd av en vass uppstickare och med lite mer mognad – precis som förbundet.

Om den nya logotypen:
Förbundets symbol, det hårt arbetande biet, utvecklas och framstår nu i en mer stiliserad form. Med en öppen blick fokuserad på mottagaren står man för en rak dialog. Vingarnas grafik är inspirerade av tecknet för oändlighet vilket symboliserar förbundets och landets småföretagares hårda arbete. Bandet som binder ihop texten står för det starka bandet mellan förbundet och dess medlemmar.

Den nya logotypen kommer att lanseras på vår hemsida inom kort och sedan följer uppdateringar i övriga kanaler. Bakom denna nya grafiska yta finns också en ny organisation anpassad för ett förbund av småföretagare för småföretagare. Mer information följer efterhand som arbetet fortgår.

För mer information kontakta:
Peter Thörn, Ordförande, Småföretagarnas Riksförbund
Mail: peter.thorn@smaforetagarna.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • ungdomsarbetslösheten
 • varumärke
 • logotyp
 • mikroföretag
 • lärlingssystem
 • styrelse
 • turordningsreglerna
 • las
 • sjukförsäkringssystemet
 • sociala skyddsnätet
 • grafisk layout
 • grafisk profil
 • arbetsgivar-och egenavgifter
 • design
 • mikroföretagare
 • egenföretagare
 • småföretagare
 • regelverket
 • glesbygd
 • sjuklöneansvaret
 • corona
 • sjuklöneansvar
 • skatter
 • skatteverket
 • småföretagarnas riksförbund
 • webbdesign

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation