Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SMARTEQ AB (PUBL) DEN 18 MAJ 2006

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets förlust dels skulle avräknas mot reservfond samt överföras i ny räkning. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Per Edlund, Ulf B Jacobsson och Peter Thorell omvaldes som styrelseledamöter. Hans Lindroth valdes till ny styrelseledamot. Thomas Glück och Thomas Lindskog har avböjt omval. Fabienne Eriksson och Bo Lengholt omvaldes som suppleanter. Hans Lindroth är CEO i Lingfield AB som är management bolag för tillgångarna i Peder Sager Wallenberg Charitable Trust. Tillgångmassan omfattar investeringar inom IT, biotech och real estate development. Innan VD-skapet i Lingfield arbetade Hans Lindroth i olika positioner inom Mariebergskoncernen. Hans Lindroth är idag styrelseledamot i eTrials World Wide Inc., Lingfield AB, Midsummer AB, Minidoc AB och The Concours Group Inc. Hans Lindroth var under åren 1999-2003 ledamot av Smarteqs styrelse. Hans Lindroth äger inga aktier eller optioner i Smarteq. Bolagsstämman beslutade att styrelsens arvode skall vara 300 000 kr att fördelas inom styrelsen per räkenskapsår. Bolagsstämman fattade vidare beslut om sammanläggning av aktier 1:10, avstämningsdag den 1 juni 2006, ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande avseende B-aktier till styrelsen fram till nästa årsstämma som maximalt innebär en utspädning på 5 procent. Styrelsen i Smarteq AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Östergen, tel: 08-792 92 00 e-post: ove.ostergren@smarteq.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Smarteq

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Kontakter

Johan Hårdén

Presskontakt VD