Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämman i Smarteq AB (publ)

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att bolagets förlust dels skulle avräknas mot överkursfond samt överföras i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Edlund, Ulf B Jacobsson, Hans Lindroth och Peter Thorell som styrelseledamöter och Johan Hårdén omvaldes som styrelsesuppleant.
Bolagsstämman beslutade, avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden skall erhålla 150 000 kr, respektive ledamot 75 000 kr och suppleanten 35 000 kr i mån av deltagande.

Bolagsstämman fattade vidare beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen fram till nästa årsstämma som maximalt innebär en utspädning på cirka 5 procent och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
Styrelsen i Smarteq AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Ove Östergren, CFO
Smarteq AB
Tel: 08 792 92 00
E-post: ove.ostergren@smarteq.se

Smarteq AB utvecklar och levererar antenner och antennsystem för trådlös kommunikation till och från fordon, mellan utrustningar och maskiner, M2M, samt för trådlös överföring av tal och data. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Tillverkning sker i Östeuropa och Asien. Smarteq har 32 anställda och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler i cirka 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North med HQ Bank som Certified Adviser.
För mer information se: www.smarteq.com

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Danderyd

Kontakter

Johan Hårdén

Presskontakt VD