Pressmeddelande -

SMARTEQS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42264 Sammanräkningen i Smarteqs nyemission visar att motsvarande 97 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Räknat med de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med 17%. Emissionslikviden uppgår därmed till 19,4 mkr före emissionskostnader. Smarteq AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Thomas Gluck Styrelseordförande Smarteq AB, tfn 070-5366250 Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Hårdén

Presskontakt VD