Gå direkt till innehåll
Automationslösningar adderar mervärde till industrin

Pressmeddelande -

Automationslösningar adderar mervärde till industrin

Med konstruktionslösningar och delmontage hjälper SMC industriföretagen att bli mer konkurrenskraftiga.

I en allt mer komplex industrimiljö och en allt tuffare konkurrens måste varje tillverkningssteg optimeras och nuvarande metoder ifrågasättas. Att man ska göra det man är bra på är väl ganska självklart men vem ska göra allt annat som behövs för en modern produktion?

SMC Automation, världsledande inom automation med tryckluft, så kallad industripneumatik, har tagit fasta på kundernas behov och erbjuder inte bara enskilda komponenter utan även allt från konstruktion till montering av delsystem där SMC:s produkter ingår. Ett 20-tal medarbetare skruvar dagligen ihop kundernas produkter som sedan levereras ut under endast ett produktnummer, många gånger direkt till kundens maskin – ”just-in-time”.

Bristen på tid är idag en trång sektor för många företag och något som kan stå i vägen för vidare expansion. Att outsourca sådant som bedöms ligga utanför den egna kärnverksamheten kan då vara ett sätt att få mer tid till värdeskapande aktiviteter. Möjligheten att köpa färdiga automationslösningar blir därmed ett viktigt mervärde för den som själv konstruerar och bygger samman sina system.

Tjänsten medför platsbesparingar för kunden eftersom behovet av lagerläggning och montageyta minskar och den ger också en ökad flexibilitet vid varierande beläggning då man bara betalar för de montage som görs. Kostnaden blir dessutom oftast lägre än om man själv gör montaget på grund av SMC-personalens stora erfarenhet och vana av att montera den här typen av delsystem.

”Det handlar om mer än 100 000 montage per år och just det är nog en nyckel till framgång. Gör man så många montage blir man ganska bra på det jobbet.” säger Torbjörn Lundberg, VD på SMC Automation AB.

En kort film som beskriver vad det handlar om hittar du här: http://bit.ly/kundmontage

Ämnen


SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter. Företaget omsätter ca 50 miljarder kronor och har 20 000 anställda globalt. 
I Sverige finns SMC etablerade sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge och regionkontor i Göteborg, Lund, Borlänge och Växjö samt en mängd återförsäljare över hela i landet. www.smc.nu

Presskontakt

Magnus Karlström

Magnus Karlström

Presskontakt Marketing Manager Nordics & Baltics 0708602063
Joakim Kalcidis

Joakim Kalcidis

Presskontakt Digital kommunikatör 08-603 12 77

SMC arbetar med industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter

SMC arbetar med industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter

SMC Corporation grundades 1959 i Tokyo och är idag ett internationellt erkänt varumärke inom industriell pneumatik. SMC bedriver sin verksamhet i samtliga världsdelar och försäljningsnätet omfattar fler än åttio länder. Det finns produktionsanläggningar i Japan, Kina, Singapore, Korea, Australien, USA, Canada, Tyskland, Italien, Tjeckien, Ryssland och England. SMC omsätter närmare 45 miljarder kronor och har fler än 20 000 anställda.

SMC är idag störst i världen när det gäller försäljning, utveckling och tillverkning av pneumatikkomponenter. Lösningarna skräddarsys för varje enskild bransch. Specialtillverkning erbjuds om produkten inte redan finns, oavsett mängd som efterfrågas. I stort sett all tillverkning sker i egen regi, vilket gör att man har full kontroll på hela produktionsprocessen. Det i sin tur leder till korta ledtider och snabb produktutveckling.

Sverige
Här i Sverige finns vi etablerade sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge, regionkontor i Göteborg, Lund,. Borlänge och Växjö samt en mängd återförsäljare över hela i landet. Huddingekontoret är dessutom lagerhub och har över 15 000 artiklar i lager.

Ett av våra främsta konkurrensmedel är att skapa mervärden till produkterna. Kompetenta säljare och tekniska rådgivare gör att vi alltid hittar rätt komponent för varje enskild kund. Vi har en mycket engagerad personal och en mycket låg personalomsättning. Andra fördelar är det egna lagret och en omfattande teknisk support.

En av de stora satsningarna hos oss på SMC är på energieffektivisering – Energy Saving. Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik i sin produktion. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som snabbt ger goda effekter både i plånbok och i miljön.

Välkomna med frågor till oss!
order@smc.nu / 08-603 12 40

SMC Automation AB
Ekhagsvägen 29-31
141 71 Huddinge
Sweden