Vad kan EU göra för mitt företag?

Tid 31 Maj 2010 10:00 – 14:00

Plats City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm

Den 25 maj till 1 juni äger SME Week 2010 rum. Det är en vecka instiftad av EU-kommissionen som syftar till att ge information, tips och råd om hur EU kan stödja små och medelstora företag. Företagen ges också möjlighet att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. I samband med SME Week 2010 arrangerar Tillväxtverket, VINNOVA och Företagarna ett seminarium för att informera om hur EU stödjer småföretag på europeisk, nationell och lokal nivå.” Program Moderator: Jenni Nordborg, VINNOVA 10.00-10.30 Internationalisering – en förutsättning för tillväxt Christina Lugnet, Tillväxtverket Sylvia Schwaag-Serger, VINNOVA 10.30-11.00 Möjligheter och hinder i Europa FoU-program Heather Marshall-Heyman, Vironova AB Beatrice Düring, Open End AB Johan Mårtensson, CybAero AB Samtalsledare: Jenni Nordborg, VINNOVA 11.00-11.30 EU:s gemensamma marknad – så funkar den Markos Montmar Stavroulakis och Fritz Steneberg, Kommerskollegium Samtalsledare: Ulrica Dyrke, Företagarna 11.30-11.45 En svensk rymdentreprenör med världen som marknad Cecilia Hertz, Umbilical Design 11.45-12.00 EU Gateway to Japan Åsa Jobs, Jobs Handtryck 12.00-14.00 Utställning och lunch Efter seminariet hålls en utställningen där bland andra ALMI, Patent- och Registreringsverket, Energimyndigheten, Enterprise Europe Network, SEB, Microsoft, Sweden Bio, Tillväxtverket, Företagarna och VINNOVA medverkar.

Kategorier

 • unga entreprenörer
 • tillväxtverket
 • små och medelstora företag
 • små företagande
 • smf
 • möbler
 • vinnova
 • informationshantering
 • företagarna
 • företagande
 • european entrepreneurship video award
 • sme week 2010
 • design

Kontakter

Lotta Norberg

Internationell samordnare Kontaktperson för SME Week 2010 +46 8 406 17 15

Karin Rydén

Programme Manager Nationell koordinator för SME Week 2010 +46 8 681 65 83

Relaterat innehåll

Relaterade event