Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen lanserar European Entrepreneurship Video Awards 2010

Sökandet har påbörjats efter Europas mest kreativa film om vad som krävs för att bli en entreprenör. För andra gången har EU:s generaldirektorat för näringsliv bjudit in företagsamma filmskapare att delta i EEVA 2010, European Entrepreneurship Video Awards. Deltagare kan registrera sig fram till 9 april 2010 på ec.europa.eu/eeva2010

European Entrepreneurship Video Award har följande kategorier: ”Entreprenörskap – ett annat sätt att leva”, ”Entreprenörskap – utmaningar och belöningar” och ”Entreprenörskap – vägen mot framtiden”. Inom varje kategori utses en vinnare, en andrapristagare och en tredjepristagare som var och en belönas med 3 333 euro, 2 222 euro och 1 111 euro. Dessutom får fem av de bästa tävlande som är 25 år eller yngre och som inte har kvalificerat sig för ett av de nio priserna i kategorierna ovan ett specialpris på 555 euro var.

Tävlingen är öppen för alla medborgare som är bosatta i EU:s medlemsländer, eller i Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Albanien, Serbien, Turkiet eller Israel.

European Entrepreneurship Video Award ingår som en del i SME-veckan, ett initiativ med syfte att marknadsföra entreprenörskap i Europa och informera entreprenörer i små och medelstora företag (SME) om det stöd som finns på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

För mer information

Daniel Larsson, presskontakt, Re:Public Relations, 073-50 28 250, daniel.larsson@republicrelations.se

Webbplatsen för EEVA 2010:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_sv.htm

Webbplatsen för SME Week 2010:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/about/index_sv.htm    

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • eeva 2010
  • european entrepreneurship video award
  • företagande
  • små företagande
  • unga entreprenörer
  • sme week 2010
  • entreprenörskap

Europeiska SME-veckan samordnas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri. SME-veckans mål är att inspirera, stödja små företag, dela med sig med sig av erfarenheter om entreprenörskap och företagare och att uppmuntra unga människor att entreprenörskap är ett realistiskt karriäralternativ.

Relaterade event