Nyhet -

Forskning om framtida pollenprognoser

Pollen är ett bekymmer för många på våren. Nu har ett forskningsprojekt kommit ett steg närmare en pollenprognos som sträcker sig tio dygn framåt och även inkluderar pollen som transporteras hit via luft från övriga Europa.

Forskare från SMHI har deltagit i ett projekt för att utveckla pollenprognoser för tio dygn framåt.

– Det vi framför allt kan bidra till, är att i god tid säkrare förutsäga hur mycket pollen som kommer till oss med luften från andra platser, så kallad fjärrtransport, säger Lennart Robertson, luftmiljöforskare på SMHI.

Idag finns spridningsmodeller för att se hur luftföroreningar i form av kvävedioxid, ozon och partiklar transporteras med luften.

– Om vi ger spridningsmodellen information om uppkomst och egenskaper för pollen kan den göra en beräkning av de pollenhalter som kommer med luften från andra områden.

Längre prognoser

En pollenmodell innehåller information om växtlighet, pollentyper och förutsättningar för olika växters blomning. Utifrån observationer av aktuell temperatur på olika platser kan pollenmodellen förutsäga när en viss växt på en viss plats kommer att börja blomma och avge pollen. Genom att kombinera detta med aktuella luftströmmar i spridningsmodellen får man även kunskap om hur det pollen som avges kommer att transporteras.

– Med en fullt utvecklad pollenprognosmodell kommer vi att kunna göra upp till tiodygnsprognoser där pollenutvecklingen över hela Europa finns med. Då får vi också bättre information om de långväga transporterna av olika typer av pollen, säger Lennart Robertson.

Testat prognoser för björkpollen

I projektet har forskare tagit fram ett system för beräkning av kommande dygns björkpollenhalter, där lokalt producerat pollen och pollen som transporteras med luften från andra länder finns med.

– Testerna visar att modellberäkningar av pollenförekomster stämmer bra med uppmätta halter under vissa perioder, men sämre under andra. I studien ser vi att pollenmodellen måste vidareutvecklas för att vi ska få bra resultat under hela pollensäsongen.

Dagens pollenprognoser

Dagens svenska pollenprognoser framställs av bland andra Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet. De mäter föregående dags pollenhalter, tar in information om lokal och regional vädersituation, hur vädersystem rör sig över Europa och aktuell blomningssituation. Utifrån detta skapar de prognoser, vanligtvis för de närmaste tre dagarna. Prognoserna håller hög kvalitet, men har svårare att förutse det pollen som kommer med luften från andra platser.

Projektet ”Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten” har genomförts av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och SMHI, och är delvis finansierat av Landstingets Miljöfond.

www.smhi.se 

Läs forskningsrapporten Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten 

Aktuell pollenprognos från Naturhistoriska riksmuseet 

SMHIs forskning inom luftmiljö 

Ämnen

  • Forskning

Kategorier

  • björkpollen
  • prognos
  • pollen
  • luftmiljö
  • smhi
  • miljö
  • forskning

Presskontakt

AnnaKarin Norberg

Presskontakt Kommunikatör, SMHI 011-495 8695

Eva-Lena Jonsson

Presskontakt Kommunikationschef, SMHI 011-495 83 14

För media - vakthavande meteorolog

Presskontakt 011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

Presskontakt 011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

Presskontakt 011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)