Pressmeddelande -

Erik Kjellström tillträder som SMHIs professor i klimatologi

Nu tillträder Erik Kjellström tjänsten som professor i klimatologi vid SMHI. Med en professor i klimatologi stärker SMHI sin forskning, ökar fokus på internationella samarbeten och utvecklar forskningen inom regional klimatmodellering.

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av expertområdena meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Professuren i klimatologi är den första att tillsättas. Huvudinriktningen för tjänsten är att fortsätta öka kunskapen om vad som styr klimatet, hur det varierar och hur det kan simuleras med avancerade klimatmodeller.

Stark tillgång för SMHIs forskning

– Professorstillsättningen markerar SMHIs höga vetenskapliga nivå inom klimatområdet. Erik Kjellström har hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Han har också stor erfarenhet som vetenskaplig ledare, både nationellt och internationellt. Erik är en stark tillgång i vår fortsatta strategiska utveckling av den klimatforskning vi bedriver på SMHI, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI.

Erik Kjellström har fram till tillträdet som professor varit docent och chef för forskningsenheten Rossby Centre vid SMHI som arbetar med klimatforskning och utveckling och tillämpning av klimatmodeller. Han är också adjungerad professor vid meteorologiska institutionen, Stockholms Universitet. Erik har en gedigen forskarbakgrund och har arbetat med forskning på SMHI sedan 2003.

– Att samhällets kunskap om klimatsystemet och klimatförändringen fortsätter att utvecklas är av stor vikt. Professuren ger oss en möjlighet att stärka SMHIs bidrag till denna kunskap och att öka samarbetet med universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt inom klimatområdet, säger Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen på SMHI.

– Det ska bli stimulerande att få jobba vidare mer fokuserat med forskning om klimatet och hur det varierar, och särskilt kopplingen till extremväder. Det engagerar mig, och är viktigt inte minst för arbetet med klimatanpassning både nationellt och internationellt, säger Erik Kjellström.

Verksamhet byggd på vetenskaplig grund

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Hela myndighetens verksamhet bygger på vetenskaplig grund. SMHIs forskningsavdelning har drygt 100 medarbetare som arbetar med tillämpad forskning, metod och modellutveckling.

Professuren i klimatologi är den första att tillsättas sedan regeringen uppdaterade SMHIs instruktion så att myndigheten får anställa en professor inom vart och ett av de fyra expertområdena. Utlysningen av professuren inom klimatologi har varit öppen och i tillsättningsprocessen har bland annat en extern sakkunniggranskning av de sökandes meriter ingått.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • klimatförändring
  • klimat

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap,forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

Kontakter

Jessica Forsgard

Kommunikatör, Forskning och utveckling, SMHI 011-495 8469

Erik Kjellström

Professor i klimatologi, SMHI 011-495 8501