Skip to main content

Nu lanserar vi Klimatanpassningsspelet

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2019 09:50 CEST

Klimatanpassningsspelet kan användas inom undervisning eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

Hur kan vi rusta oss för ett förändrat klimat? SMHI lanserar nu Klimatanpassningsspelet som ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har tillsammans med Linköpings universitet utvecklat spelet i samarbete med lärare.

–Vi hoppas att spelet ska inspirera till att bygga ett gott samhälle i ett förändrat klimat. Vi vill ge insikt och kunskap för arbetet med klimatanpassning, säger Aino Krunegård, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

Klimatutmaningar ska prioriteras

Klimatanpassningsspelet handlar om att anpassa en stad och dess omgivningar till klimatförändringar. Utifrån olika klimatrisker som exempelvis värmebölja eller skyfall ska spelarna fatta beslut om åtgärder. Det kan gälla att skydda sjukhuset från översvämning eller att minska risken för torka i jordbruket.

–Här gäller det att ta ställning till de utmaningar som klimatförändringarna innebär för staden Väderköping. För att lyckas i spelet ska stadens ekonomi vara god, invånarna nöjda, anpassningsåtgärderna ge utdelning och de globala hållbarhetsmålen vara uppfyllda, säger Pontus Wallin, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

Spela på webben eller i Minecraft

Spelet är fritt tillgängligt på smhi.se. Det är självinstruerande och enkelt att komma igång med. Det går också att spela i Minecraft-miljö, vilket kräver en Minecraft-licens. Spelet finns då som en så kallad mod som är fritt nedladdningsbar.

Både webbspelet och Minecraft-spelet går att spela enskilt eller som rollspel i grupper. Spelet finns på svenska och engelska.

Tränar insikt om komplexa samband

Grunden för spelet är ”serious gaming” som är ett verktyg för att träna förståelsen av komplexa sammanhang. Här får man lära sig se följder av olika beslut och hur de hänger samman. På ett praktiskt sätt rör sig spelarna i många typer av frågeställningar som etik, ekonomi, teknik, samhälls- och naturvetenskap.


Klimatanpassningsspelet

www.smhi.se/klimatanpassningsspelet


Mer information

För vidare information, se kontaktuppgifter nedan eller mejla till kaspelet@smhi.se

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap,forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.