Pressmeddelande -

Diktera där du är omvandla till text på kontoret

Att direkt på plats i de mest skiftande miljöer kunna tala in sina meddelanden, rapporter eller brev till ett digitalt fickminne och få inspelningen utskriven via datorn, har varit en efterlängtad lösning för många användargrupper. Tekniken har nu utvecklats till ett tidsbesparande hjälpmedel för praktisk användning. Nu kan affärsmän, läkare, veterinärer, besiktningsmän, inspektörer, poliser och andra yrkeskategorier låta datorn göra vanlig text av ljudfiler, som man har dikterat till ett digitalt fickminne. På kontoret omvandlar datorn ljudfilen till ett textdokument, som sedan kan redigeras med rösten, mus och tangentbord eller kombinationer av dessa. Några av oss på XnX Data AB som dagligen arbetar med röststyrning och taligenkänning, har under några år arbetat med mobil taligenkänning med hjälp av det digitala fickminnet Olympus - 4000, det svenska programmet VoiceXpress och det internationella Dragon NaturallySpeaking 8, som finns i språken: engelska, franska, tyska, spanska, italienska och holländska. Vid våra tester lade vi tidigt märke till att resultatet ibland blev mycket bra och ibland helt oacceptabelt. För att identifiera vad som gör att man får ett bra resultat har vi under våren 2006 testat mobil taligenkänning med olika mikrofonalternativ i de mest skiftande miljöer: Kontorsmiljö med vanligt bakgrundsljud och med hög skvalmusik, passagerarhytt på Finlandsfärjan, utomhus, personbil med kupéfläkten på högsta hastighet, pendeltåg, köpcentra mm. Framgångsfaktorer för ett bra resultat är val av lämplig mikrofon samt rätt träning av program och användare. När dessa förutsättningar var uppfyllda nådde vi en taligenkänning på ca 95 %, oavsett nivån på bakgrundsljudet - det vill säga 95 av 100 dikterade ord blev korrekt tolkade vid transkriberingen. Båda programmen gav i stort sett likvärdiga resultat. Slutsatsen är att mobil taligenkänning är en tidsbesparande teknik och ett självklart val under förutsättning att ovanstående erfarenheter tillämpas. Sollentuna 5 maj 2006 För ytterligare information kontakta: Kalle Wannberg XnX Data AB, tel. 08-626 7100 e-post: kalle.wannberg@xnxdata.se Hans-Göran Persson XnX Data AB, tel. 08-626 89 34 e-post: hgp.persson@xnxdata.se http://www.xnxdata.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel