Pressmeddelande -

Klamydiastudie i Uppsala: Ny metod underlättar för unga att testa sig

Smittskyddsinstitutet och smittskyddsenheten vid Uppsala läns landsting samarbetar i ett projekt som syftar till att underlätta för unga män att testa sig för klamydia. 2 000 manliga studenter mellan 19 och 24 år i Uppsala län har slumpmässigt valts ut och erbjuds att kostnadsfritt delta i studien genom att skicka in ett svarskort och ett urinprov. Genom en personlig kod kan personen se provsvaret på Smittskyddsinstitutets webbplats. Är provsvaret positivt måste läkarundersökning genomföras enligt smittskyddslagen. Klamydia är en sexuellt överförd infektion (STI) där många som smittas inte får några symptom alls. Det är därför lätt att föra infektionen vidare utan att man vet om det. Vissa får veta att de varit smittade långt senare i livet, till exempel när de försöker skaffa barn, eftersom klamydia kan leda till infertilitet och utomkvedshavandeskap. Det är också lättare att bli smittad av hiv om man har en klamydiainfektion. – Många tycker att det är besvärligt att gå till läkare, speciellt om de inte har några symptom. Vi vill undersöka om den här nya testmetoden innebär att fler unga män testar sig för klamydia, säger Marius Domeika, chef för Smittskyddsinstitutets STI-sektion inom avdelningen för bakteriologi. De senaste åren har antalet rapporterade klamydiainfektioner ökat kraftigt i Sverige. Ökningen bland män är mest påtaglig i åldersgruppen 20-24 år. Ytterligare information: Marius Domeika, chef för Smittskyddsinstitutets STI-sektion, tfn 018-611 39 19, 0705-36 94 01 Marius Domeika Staffan Sylvan, smittskyddsläkare, smittskyddsenheten vid Uppsala läns landsting, tfn 018-611 92 20, Staffan Sylvan Britt Christensson, vik. smittskyddsläkare, smittskyddsenheten vid Uppsala läns landsting, tfn 018-611 92 20

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala

Smittskyddsinstitutet är en nationell kunskapsmyndighet med ett samlat ansvar för smittskyddet i landet och med ett brett folkhälsoperspektiv. Det innebär bland annat att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag, ge råd och stöd till verksamhetsansvariga inom landsting och kommuner samt bedriva viss forskning med anknytning till grunduppdraget.