Pressmeddelande -

Smslån i rampljuset

Smslån är ett ämne som frekvent debatteras i media. De typiska kunderna framställs ofta som ungdomar med anmärkningar och låga inkomster vilket skapar stora diskussioner. Detta bidrar till att en felaktig bild av fenomenet smslån målas upp. SMS Pengar Norden AB har därför valt att offentliggöra statistik för att belysa smslån-branschen.


Antal ansökningar och beviljade lån

Under november månad inkom totalt 1930 låneansökningar till SMS Pengar Norden AB. Av dessa beviljades 1526 som sedan betalades ut.


Antal kunder med betalningsanmärkningar

SMS Pengar Norden AB gör en kreditbedömning för varje ansökan som inkommer. I denna kreditbedömning används så kallad scoring där relevant information sammanställs till ett värde som bestämmer den ansökandes kreditvärdighet. Detta värde avgör om en ansökan beviljas eller avslås.

Personer som ansöker och har betalningsanmärkningar kan beviljas lån förutsatt att de har en god ekonomi i övrigt. Kreditvärdigheten försämras ofta så mycket av en betalningsanmärkning att ett avslag utfärdas. Under november månad betalades 70 lån ut där de ansökande hade betalningsanmärkningar. Detta är knappt fyra procent av de ansökningar som i november skickades till SMS Pengar Norden AB.

 

Genomsnittlig ålder och könsfördelning

SMS Pengar Norden AB har ett brett kundspektra. Bland de personer som ansökte om lån i november var snittåldern 40,2 år. För de personer som ansökt och beviljats lån var snittåldern 40,3 år.

Könsfördelningen bland de ansökande var 998 män (52%) och 932 kvinnor (48%).

 

Mer statistik finns tillgänglig på http://www.smspengar.nu/

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • skuldfälla
  • sms lån
  • sms-lån
  • smslån

SMS Pengar Norden AB är ett helsvenskt aktiebolag och har som affärsidé att erbjuda privatpersoner mindre lån. Dessa lån förmedlas via textmeddelanden, per telefon och genom företagets hemsida.