Pressmeddelande -

En kritisk granskning av välfärdsstaten

Välfärdsstaten har traditionellt centrerats runt arbete. Full sysselsättning har varit både välfärdsstatens mål och medel. Hur ska vi förstå det tillstånd av tillväxt utan jobb som Sverige levt med de senaste tio åren? Hur kan vi få ett framtida socialförsäkringssystem som är hållbart? I boken Den problematiska tryggheten tar författarna inte bara upp de senaste årens kriser utan beskriver tre decennier av svensk politisk historia och analyserar de motsättningar som funnits mellan marknadsekonomiskt tänkande och välfärdsbygge. I det inledande kapitlet ger Bo Södersten en översikt över den politiska och ekonomiska utvecklingen från 1970-talets början till i dag. Han skriver utifrån sin erfarenhet som riksdagsman för socialdemokraterna (1979-1988) och sin långa erfarenhet som ekonom. I kapitlen ”Arbetets betydelse för välfärden?” och ”Tillväxt utan jobb?” analyserar Lars Pettersson och Erik Jonasson den svenska arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt under senare år. Båda författarna är nationalekonomer, verksamma vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping respektive Lunds universitet. Jan Ekberg tittar på arbetsmarknadens betydelse för integration av invandrare. Han analyserar frågan historiskt och utifrån regionala skillnader för att se om det går att urskilja framgångsfaktorer. Jan Ekberg är professor i nationalekonomi vid Växjö universitet. Anders Isaksson avslutar boken med sitt kapitel Trygghetens förvandlingar, där han skildrar socialförsäkringarnas historia och föreslår en mer hållbar lösning för framtiden. Anders Isaksson är journalist, författare och debattör. Kontakter: Bo Södersten tfn 070-880 78 98 eller Anders Isaksson tfn 0704-61 88 03. För recensionsexemplar kontakta Kajsa Thunholm kajsa.thunholm@sns.se tfn 08-507 025 72, 070-367 65 90. Den problematiska tryggheten – välfärdsstaten under tre decennier Bo Södersten (red.) SNS Förlag ISBN 91-85355-42-9 207 sidor. Häftad. Ca-pris 339:- inkl. moms Publiceringsdag: 17 maj 2006

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning