Gå direkt till innehåll
Leda för hållbar utveckling

Blogginlägg -

Leda för hållbar utveckling

Vi står inför en fas i historien när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. Klimatförändringarna kräver det, ojämlikhet i olika nyanser kräver det och dessutom krävs att kalkylerna går ihop för att det ska bli ekonomiskt hållbart.

År 2015 enades världens ledare kring en gemensam agenda med globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Agendan är det största handslaget, för vår gemensamma framtid, som vi i världen har enats kring.

I dag, sex år efter handslaget kan vi se de färgglada rutorna med de globala målen vart vi än befinner oss. Samhällets aktörer – företag, offentliga institutioner och ideella organisationer – söker sig fram och ingen vill hamna fel. Agenda 2030 letar sig in i alltfler strategiska dokument och är något de flesta organisationer behöver förhålla sig till i dag.

Majoriteten av er som leder kommunala företag anser att hållbar utveckling är den viktigaste framtidsfrågan. Det ger oss som arbetsgivarorganisation ett viktigt uppdrag; att främja och synliggöra ert bidrag för en hållbar utveckling i samhället. Genom vår satsning Samhällsbygge 2030 knyter vi ihop ert samhällsbygge med Agenda 2030. Vi vill belysa det samhälle som de kommunala företagen är med och bygger i dag och in i framtiden. Arbetet präglas genomgående av en kontinuerlig dialog med er, som i sin tur väcker insikter och kunskap.

För att lyckas med omställningen har vi identifierat tre framgångsfaktorer utifrån ett verksamhetsperspektiv:

  • Ledarskapet behöver präglas av långsiktighet och engagemang
  • Medarbetarna behöver få förutsättningar att vara medvetna och medskapande
  • och slutligen är det viktigt att göra det så konkret som möjligt

Viktigast av allt är ändå insikten att du som ledare behöver vara engagerad och uthållig. Ditt ledarskap behöver präglas av mod. Du behöver tycka att det är viktigt på riktigt.

Därför det är viktigt

Det handlar om vår gemensamma framtid. Om att ta ansvar för en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov. Inom ramen för hållbar utveckling samspelar de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna som ständigt hänger ihop med varandra. Den ekologiska aspekten handlar om jordens resurser och biologiska mångfald. Det vill säga att vi behöver ta hand om vår planet, jorden. Den sociala aspekten handlar om våra livsbetingelser, om demokrati, jämlikhet, skola, vård, frihet och hälsa. Det vill säga om mänskliga rättigheter. Den ekonomiska aspekten handlar om att ekonomin behöver främja mänskliga rättigheter och en välmående jord, nu och i framtiden.

Agenda 2030 kan beskrivas som världens största gemensamma beställning till alla människor som har makt att påverka. Runt om i världen, i samhället, i företag, i kommuner, i föreningar, genom forskning och innovation och så vidare, samlas vi för att vara med och bidra. Från det stora till det lilla och tvärtom. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att vi gör det tillsammans utifrån våra olika förutsättningar. Och ju mer makt, ju större blir ansvaret.

Nu är vi många som diskuterar och söker svar på vilka vägval vi ska ta för framtida generationer. Genom affärsmässig samhällsnytta har kommunala företag stora möjligheter att ta täten i den viktiga omställningen. Som inspiration till ert arbete vill vi tipsa om konferensen ”Hållbar kommun 2021” den 11 maj, som arrangeras av Aktuell hållbarhet. Där kan du ta del av goda exempel på hur kommuner i framkant med flera, arbetar för att öka omställningstakten.

På agendan:

• Ett år med covid – vilka dörrar öppnade krisen?

• Kommunrankningen 2021 - så går det för Sveriges kommuner

• Partnerskap - därför bör näringsliv och offentlig sektor kroka arm

• Klimatomställningen - hitta strategierna som gör skillnad

• 3 heta ämnen - partnerskap och samägande, återtag i en cirkulär ekonomi, slamhantering, resurs eller avfall?

• Tillitsbaserad styrning- hur går det till i praktiken?

LÄNK: Digitala konferensen Hållbar kommun 2021

Madeleine Gimåker och Anna Lirén, strategisk utveckling

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige