Gå direkt till innehåll
Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg
Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg

Blogginlägg -

Utmaningar och möjligheter i framtidens arbetsplats

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas bort den 29 september och en successiv återgång till arbetsplatsen ska nu inledas.

Den förändring vi nu står inför är om möjligt ännu större än när vi för drygt 18 månader sedan drabbades av pandemin. Mycket har under denna tid ändrats avseende arbetssätt, ledarskap och utnyttjande av lokaler. På ett stort antal arbetsplatser har flertalet arbetstagare arbetat på plats medan de som haft möjlighet har arbetat hemifrån. För de som arbetat kvar har avstånd, skyddsglas och personlig skyddsutrustning blivit vardag och de som arbetat hemifrån har vant sig vid att arbeta själva och stämma av arbetsuppgifter via digitala forum. Vi har alla snabbt tvingats hitta nya arbetssätt via en digital utveckling och nu ska vi hitta, för verksamheten och oss som är där, en väg mot framtidens arbetsplats.

I detta skede är riskbedömning ett viktigt verktyg för att se i vilka arbetsmoment och situationer det finns risk för ohälsa. Det är också ett krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet att göra riskbedömning när förändringar sker.

Läs gärna mer om riskbedömning på Sobonas Arbetsgivarguide och på Suntarbetsliv.

Ett annat råd är att ha fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Finns det risk för ohälsosam oro eller kanske konflikter? Viktigt är att värna om dialogen och samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Det är en utmanande tid men det finns också chansen till nya möjligheter. Tänk nystart, nyfikenhet, experimenterande och att tillsammans skapa en trivsam och engagerande arbetsplats.

Sobona vill stötta i detta och har därför skapat en webbsida där vi samlar information, skapar ”frågor och svar” och sammanställer olika artiklar etc. som kan vara till hjälp i rådande tider. Sidan kommer kontinuerligt att fyllas på.

Nu håller vi tummarna för att smittan avtar och att pandemiläget blåser av så att vi i lugn och ro kan få skapa framtidens arbetsplatser.

På återhörande

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Ann-Charlotte Rand

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg 08-452 72 93

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige