Gå direkt till innehåll
Per Nordenstam, vd på Sobona
Per Nordenstam, vd på Sobona

Blogginlägg -

VD-blogg januari/februari: Nytt år och tydligare inriktning för Sobona

2019 har börjat med en rivstart för oss på Sobona. Styrelsen har i januari lagt ramarna för vårt arbete i en strategi för de kommande fem åren. Strategin identifierar ett antal områden som är och kommer att vara prioriterade för Sobona framöver. Det är områden som identifierats utifrån de trender som i störst utsträckning påverkar medlemsföretagen samt utifrån de trender där Sobona har störst möjlighet att skapa en tydlig effekt för medlemsföretagen.

Vi på Sobona arbetar med kollektivavtal, arbetsgivarservice, utvecklande insatser som stärker de kommunala företagens framtidskapacitet och sist men inte minst utvecklingen av varumärkesarbete och opinionsbildning där Sobona är ledande inom de kommunala företagens intresseområden.

Under 2019 som blir det första året helt i egen Sobona-regi kan vi nu ännu tydligare möta framtiden och våra 1100 medlemsföretags förväntningar. Utifrån strategin kommer Sobona att arbeta enligt dessa inriktningsmål 2019-2024:

Sektorn för kommunala företag
•Sobona ska synliggöra medlemsföretagens bidrag till välfärden och samhällsnyttan och medverka till deras framgångar.

Kompetensförsörjning
• Sobona ska stödja de kommunala företagen i deras arbete med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella medarbetare.

• Sobona ska verka för att medlemsföretagen arbetar för ett inkluderande arbetsliv där frågor som jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterat. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens.

Digitalisering
• Sobona ska bidra till ökad kunskap hos medlemsföretagen om digitaliseringen och automatisering i verksamheter med avseende på såväl människor som teknik.

Hållbart arbetsliv
• Sobona ska verka för att medlemsföretagen skapar ett hållbart arbetsliv för medarbetare med friska arbetsplatser och god arbetsmiljö.

Hållbar utveckling
• Sobona ska främja och synliggöra medlemsföretagens bidrag för en hållbar utveckling i samhället.

Januari har varit en rivstart med andra ord där vi förutom vårt inre arbete med strategi och verksamhetsplan är i full gång med ett antal aktiviteter. Följ oss gärna på sobona.se och våra sociala kanaler för det kommer att hända en massa spännande saker under året. Här kommer ett axplock:

Per Nordenstam, vd på Sobona

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige