Gå direkt till innehåll
Per Nordenstam, vd på Sobona
Per Nordenstam, vd på Sobona

Blogginlägg -

Vi tar stora kliv framåt inom kompetensförsörjning

När jag började på Sobona 2018 sa många till mig att kompetensförsörjningen är den stora utmaningen och något som vi behöver ta tag i. Nu tre år senare står jag stolt på våra konferenser om yrkesprofilering och validering och presenterar viktiga pusselbitar som för många av våra medlemmar är och kommer att vara en del av lösningen. För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom flera av våra branscher.

Konkret handlar det om en förändrad syn på utbildning och lärande: Utbildningen är förvisso en viktig biljett in i arbetslivet, men lärandet sker konstant under livet. Vi måste höja statusen på lärandet på arbetsplatsen. Företaget som arbetsgivare och arbetsmarknadens parter tillsammans med branschorganisationer spelar en viktig roll för att få till det här i praktiken. Våra verktyg löser inte alla de utmaningar som den svenska arbetsmarknaden står inför, men vi ser att det har resulterat i att flera av de kommunala företagen utvecklat en mer inkluderande kompetensförsörjning. Det har visat sig vara både bra för den enskilde individen och affärsmässigt klokt för arbetsgivaren. Flera av våra medlemmar visar vägen – ett exempel är Vakin, ta gärna del av deras arbete här.

Under flera år har vi byggt upp verktyg som syftar till att stötta våra medlemmar i arbetet med inkluderande kompetensförsörjning. Med handledarutbildningar, språkutveckling på arbetsplatsen, yrkesprofilering och validering med mera har vi en helgjuten plattform på plats, 

Många pratar problem, utmaningar och möjligheter, men få har konkreta och praktiska lösningar för att få resultat. Vi på Sobona har tagit fram verktyg tillsammans med våra medlemsföretag för att göra just det och nu förväntar vi oss att fler hänger på! I ett öppet brev till arbetsgivare uppmanar vi tillsammans med Kommunal och Seko till att ta stöd av de verktyg som finns för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden.

I förra veckan fick vi också ett efterlängtat besked från Myndigheten för yrkeshögskolan, som beslutade om att Sobonas yrkesbevis för chaufför inom renhållning, medåkare och transportledare nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Totalt finns nu fyra yrkesbevis inklusive det som tidigare beslutats om och som gäller för återvinningsarbetare på återvinningscentral. Beslutet är en bekräftelse på att vi gjort ett kvalitetssäkrat arbete tillsammans och ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan branschen och arbetsmarknadens parter. Det är ytterligare en viktig milstolpe i etableringen av en nationell valideringsmodell och en kvalitetssäkrad kompetensförsörjning för våra medlemmar. 

Inför avtalsbytet 1 januari 2022

Våra förhandlare har i höst fullt fokus på omställningen till de nya och ändrade avtalen som ni medlemmar går över till den 1 januari 2022. Det vi framför allt vill pusha för är hur ni som medlemmar påverkas av de nya och ändrade avtalen, så ta del av våra utskick, utbildningar och webbinarier som rustar er inför bytet. Mer om detta i förhandlingschefen John Nilssons blogg. All information kring detta finns på vår webbplats: https://sobona.se/avtal-2020/.

Under förra veckan skickade vi ut en kalenderöversikt över de utbildningar, webbinarier, workshops och events som ges under hösten, ta gärna del av den. När jag ser allt samlat fylls jag av en känsla av stolthet, att vi har ställt om och skapat detta utbud på ganska kort tid, under pandemin då vi arbetat på distans är verkligen helt fantastiskt. Precis som alla andra arbetsgivare brottas vi med frågor kring digital transformation och livet post-corona. Att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt ha fokus på att utveckla de digitala möjligheterna och inte gå i gamla hjulspår. Det är något vi arbetar med såväl internt som tillsammans med er medlemsföretag. Häromdagen lanserade till exempel Suntarbetsliv ny Forskning på fem på temat distansarbete som handlar om fokus på dialog i grupp för att utforska den nya gemensamma arbetsplatsen.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76

Relaterat innehåll

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige