Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Avtalsförhandlingar för räddningstjänst i beredskap

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). En ny överenskommelse för räddningstjänst i beredskap ska förhandlas under våren. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2019.

– Kommunerna och räddningstjänsterna ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. En lång avtalsperiod ger arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

I det nuvarande avtalet, RiB 17, var den absolut viktigaste prioriteringen att förändra strukturen i avtalet så att det ska bli lättare för fler att bli beredskapsbrandmän.

− Avtalet för räddningstjänst i beredskap hade inte förändrats på lång tid och de förändringar som gjordes i samband med förhandlingarna av RiB 17 var absolut nödvändiga. Nu behöver vi fortsätta att på olika sätt bidra till öka möjligheten för fler att bli beredskapsbrandmän framöver. Och det nya avtalet som ska förhandlas fram under våren behöver fortsätta på den linjen, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Avtalsstrukturen i RiB 17 ändrades bland annat genom att underlätta möjligheten att vara beredskapsbrandman på enstaka dagar, kvällar och helger, inte enbart per vecka.

− Med en ersättning som baseras på timme istället för vecka ökar möjligheterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän. Du kan bo i en kommun och jobba i en annan, och då vara beredskapsbrandman i den kommun där du har din huvudanställning, säger John Nilsson.

Ett annat sätt att möta rekryteringsbehovet är att öka möjligheten för kommunalt anställda att kombinera yrken, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården.

– Kombinationsanställningar ökar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera medarbetare även från andra yrkesgrupper, samt bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet. Den här möjligheten, och andra villkor som underlättar rekrytering av beredskapsbrandmän, behöver finnas med även i det nya avtal som ska förhandlas fram, säger Jeanette Hedberg.

Fakta

Ämnen

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige