Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Sobona och SKL tar initiativ till kollektivavtal för krissituationer

Sobona och SKL har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.

Efter bränderna under sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor, bland annat om anställningsvillkor och ersättningar för tillrest personal och arbetsmiljöansvar för in- och utlånad personal. Befintliga kollektivavtal fungerar bra i vardagliga situationer, men det blev tydligt att det kan uppstå situationer då befintliga kollektivavtal inte är tillräckliga.

Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Det kan komma att beröra bland andra vård- och omsorgspersonal samt räddningstjänstpersonal.

− Direkt efter sommaren 2018 konstaterade vi att det finns skäl till att se över hur villkoren för anställda som tjänstgör i samband med krissituationer fungerar och hur de passar för just sådana händelser. Det kan exempelvis finnas ett behov av större flexibilitet när det gäller förläggning av arbetstid. Det är också viktigt att anställningsvillkoren är enhetliga och förutsägbara säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Under hösten har Sobona och SKL diskuterat frågorna med kommuner, regioner, räddningstjänster och i januari 2019 träffat de fackliga organisationerna för en första diskussion.

− Vi har inte alla svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna. Vår ambition är att vi ska ha ett avtal på plats före sommaren 2019, säger John Nilsson.

Vid frågor kontakta:
John Nilsson, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Presskontakt Presskontakt 08-452 72 76

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen.
Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Sobona
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sverige