Pressmeddelande -

Rädda Jumkils Linnéstig från avverkning!

Linnéstigarna, de så kallade Herbationerna är en del av Uppsalas kulturskatt. Men den längsta och intressantaste av Linnéstigarna, den så kallade Jumkilsvandringen hotas nu av skogsavverkning. Till dagens sammanträde med Gatu- och samhällsmiljönämnden kommer därför Socialdemokraterna kräva att Uppsala kommun agerar för att försöka säkra området för framtiden som ett naturreservat.

– De stora Jumkilsskogarna var en upplevelse för vandrare på Linnés tid och är det fortfarande. Vi måste agera om Linnévandringen ska fortsätta locka både kommuninvånare och turister. Kommunen borde snarast samla Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen och de berörda markägarna för att försöka undvika ytterligare avverkning. Med statlig medfinansiering och med hjälp av Upplandsstiftelsen är ett naturreservat ett realistiskt alternativ, säger Socialdemokraternas gruppledare i Gatu- och samhällsmiljönämnden Elnaz Alizadeh (S)

– Skogen kring stigen har mycket höga bevarandevärden såväl biologiskt som kultur- och vetenskapshistoriskt. Den utgör en omistlig del av Jumkilsvandringen, den längsta och intressantaste av Linnéstigarna. Med tanke på att Uppsala investerat både tid och resurser i att anlägga och marknadsföra Linnéstigen är det rimligt att kommunen engagerar sig för att förhindra ytterligare skog från att avverkas intill den enda av Linnévandringarna där man finner växter och djur i skogsmark av äldre slag, säger ledamoten i Gatu- och samhällsmiljönämnden Göran Svanfeldt (S).

Mer information:
Se bifogat förslag till nytt ärende till dagens sammanträde med Gatu- och samhällsmiljönämnden.

Kontakt:
Elnaz Alizadeh, gruppledare (S) i Gatu- och samhällsmiljönämnden
Mobil 076-644 13 00
Göran Svanfeldt, ledamot (S) i Gatu- och samhällsmiljönämnden
Mobil 070-776 32 77

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • uppsala kommun
  • socialdemokraterna i uppsala
  • socialdemokraterna

Regioner

  • Uppsala

Socialdemokraterna - Framtidspartiet i Uppsala

Vi är Uppsalas största parti och leder den styrande rödgröna majoriteten i kommunen.