Pressmeddelande -

Socialdemokraterna efterlyser handlingsplan mot barnfattigdom

Idag lämnar Socialdemokraterna in en motion till kommunfullmäktige om att Uppsala ska anta en handlingsplan med konkreta åtgärder mot den ökande barnfattigdomen. Enligt Rädda Barnens senaste siffror lever mer än vart tionde barn i Uppsala under fattiga förhållanden. Under sommaren när många av kompisarna försvinner på semester eller till ett sommarboende blir kontrasten extra tydlig men barnfattigdomen finns där året om. Fattigdom har många olika ansikten och illustreras inte alltid av tiggande människor på gatan. Det kan handla om att inte kunna köpa sig ett par glasögon, astmamedicin, välsittande kläder eller en present till kompisens födelsedagskalas. Eller som nu i sommar: en bussbiljett, ett inträde på badet eller en glass.

 

– En politik för fler jobb är grunden för ett inkluderande välfärdssamhälle. Men inte bara hushållens ekonomi, utan även barnens egna ekonomiska resurser är viktiga för de sociala relationer som är så viktiga i de ungas liv. Därför går vi nu från ord till handling och lämnar in en motion till kommunfullmäktige om att anta en handlingsplan för att avskaffa barnfattigdomen i Uppsala. Barn är vi bara en gång, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S)

 

– Handlingsplanens exakta innehåll ska utformas tillsammans med ledande forskare och praktiker och vi hoppas att en bred majoritet av partierna i kommunfullmäktige väljer att engagera sig i planens förverkligande. Endast tio kommuner i Sverige har en plan för att bekämpa barnfattigdom. Uppsala är inte en av dem. Det vill vi förändra, fortsätter Marlene Burwick (S).

Fotnot

Marlene Burwick befinner sig just nu på politikerveckan i Almedalen för att tillsammans med andra politiska företrädare och intresseorganisationer diskutera och hämta ytterligare inspiration kring det lokala arbetet mot barnfattigdom.

 

Socialdemokraterna i Uppsala presenterade i sin skuggbudget för 2012 ett antal förslag som skulle kunna ingå i en handlingsplan för att avskaffa barnfattigdom. Socialdemokraterna driver bl.a. att kommunen ska erbjuda alla unga i nian samt ettan och tvåan på gymnasiet ett feriearbete, att kommunen ska anta en policy mot avgifter i skolan, att förtroendevalda och tjänstemän i kommunen ska öka sina kunskaper om barnfattigdomens villkor och konsekvenser, samt att utbudet av kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga under somrarna och andra skollov ska öka.

Kontakt:

Marlene Burwick, kommunalråd

Mobil 076-761 83 66

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare

Tel 018-727 12 9

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • marlene burwick
  • socialdemokraterna
  • uppsala
  • uppsala kommun
  • välfärd
  • barnfattigdom

Regioner

  • Uppsala