Pressmeddelande -

Alliansens budgetförslag slår hårdast mot dem som redan ligger!

Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Åsa Gunnarsson, pressekreterare hos Hans Karlsson, 070-267 84 26 - Högeralliansen har dubbla budskap. Å ena sidan hyllar man vår svenska modell, å andra sidan lägger man politiska förslag som går precis stick i stäv. Moderaterna och alliansen försöker framställa sig som en ny höger, men det är samma gamla höger med samma gamla högerförslag som bara medför ökade klyftor och sämre förutsättningar för dem som redan har det svårt, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. - Högeralliansen lyfter i sina budgetmotioner arbetslösheten som den stora och viktiga frågan. Samtidigt avskaffar man i stort sett hela arbetsmarknadspolitiken genom besparingsförslag, som innebär att mer än 90 000 fler kommer att bli öppet arbetslösa och helt på egen hand får klara sig när de blir arbetslösa. Och man står fast vid sina kraftiga försämringar i ersättningen från a-kassan och de höjda avgifterna, fortsätter Hans Karlsson. - Högeralliansen skriver väl om arbetsrätten i sina motioner. Samtidigt lägger man förslag efter förslag som kommer att försämra tryggheten för löntagarna. Det gäller anställningstryggheten för äldre genom att de dubbla turordningsreglerna tas bort, det gäller anställningstryggheten för yngre som centern vill avskaffa för alla under 26 år, det gäller ökade möjligheter till visstidsanställningar, fortsätter Hans Karlsson. - Högeralliansen lyfter fram den svenska modellen och kollektivavtalen. Samtidigt lägger man fram ett förslag som helt omkullkastar ordningen på arbetsmarknaden. Alla ska kunna få en f-skattsedel. Det ska räcka med att man har en enda kund. Det innebär att arbetsgivare kan göra sig av med kollektivavtalen och arbetsrätten över en natt och istället låta arbetstagarna skaffa sig f-skattsedel och sälja sitt arbete. Det är det optimala systemskiftet på arbetsmarknaden, avslutar Hans Karlsson.

Ämnen

  • Ekonomi, finans