Pressmeddelande -

Björn von Sydow (s): Öka det militära samarbetet i Norden!

- Gå längre med försvarssamarbetet mellan Finland, Sverige och Norge. Att ett sådant militärt samarbete behöver fördjupas förstår vi när vi ser hur verkligheten ser ut beträffande USA och Ryssland, Nato och EU.
Den svenske riksdagsledamoten och förre försvarsministern Björn von Sydow (s) kom med den uppmaningen i Helsingfors under fredagens svensk-finska Östersjöseminarium, som genomfördes i samarbete mellan svenska Arbetarrörelsens Tankesmedja och finska Kalevi Sorsa-fonden.

- En militärt relaterad kris i vårt närområde ska i första hand hanteras genom FNs säkerhetsråd och OSSE. I andra hand kan en kris definieras som så pass begränsad att den kan hanteras av EU, på mandat av FNs säkerhetsråd. Men om inte detta skulle vara möjligt - EUs inriktningsbeslut ska vara enhälliga - kan det behövas ett samnordiskt arrangemang, som respekteras både inom och utanför Nato.

- Vi i de nordiska länderna skulle då avpassa våra militära och civila försvar efter varandras uppfattningar om hotbilder, risker och kompletterande resurser.

Björn von Sydows analys pekar på att USA och NATO är mycket ansträngda idag landmilitärt sett - utanför Europa. Och visserligen ska EU enligt Lissabonfördraget vara skyldigt att ingripa om ett medlemsland utsätts för väpnat angrepp, men beslut om sådant ingripande måste först tas enhälligt av alla EU-länder.

I sitt anförande i riksdagshuset i Helsingfors tog Björn von Sydow även upp den trovärdighetskris som drabbat Sverige efter den svenska statsledningens agerande i säkerhets- och försvarspolitiken.

- Att höra att den svenska borgerliga regeringen och försvarsministern har en uppfattning om riskerna med utvecklingen i vårt grannland Ryssland, och att överbefälhavaren har en annan, ja det är farligt.
- När jag var försvarsminister arbetade jag och överbefälhavarna med en in i detalj gemensam bedömning av det militärpolitiska läget i Norden. Vi satte våra signaturer på dokumenten, sida för sida, för att låta det vara grund för reformer av försvaret.
- Man kan inte låta det gå till så att svenska folket och våra grannländer lever i en osäkerhet med statsledningen om de grundläggande tingen för vår säkerhet.

Björn von Sydow summerade sitt inlägg under Helsingfors-seminariet, där utgångspunkten var just frågan om hur samarbetet mellan östersjöländerna ska kunna utvecklas, särskilt då det mellan Sverige och Finland:
- Den omedelbara åtgärden för att skapa ett "säkert Östersjöområde" är att bryta vanmakten i den svenska försvarspolitiken. Svenska politiska och militära beslutsfattare måste ha samma säkerhetspolitiska utgångspunkter.
- Låt oss sedan se verkligheterna beträffande USA och Ryssland, Nato och EU.
- Låt oss just därför överväga en fördjupning av det samnordiska försvarssamarbete som vi hittills arbetat fram mellan Finland, Sverige och Norge.


Läs Björn von Sydows anförande i dess helhet på www.arbetarrorelsenstankesmedja.se
där också ytterligare information ges om seminariet "Hållbar utveckling i Östersjöområdet" , arrangerat fredag 23 maj 2008 i riksdagshuset i Helsingfors.


För mer information
Jenny Engdahl
Pressekreterare för Björn von Sydow
+ 46 (0)70-3632555
jenny.engdahl@riksdagen.se

 

 

 

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

 

 

Ämnen

  • Politik