Pressmeddelande -

Blir den nya yrkeshögskolan ett luftslott?


Socialdemokraterna är positiva till en yrkeshögskola. Det säger Marie Granlund (s), talesperson för utbildningspolitiska frågor, i en kommentar till regeringens proposition. Vi initierade en sådan utredning för ökad kvalitet. Vi välkomnar att Yrkeshögskolan nu äntligen kommer på plats.

-Yrkeshögskolan ska fungera som ett paraply för de kvalificerade yrkesinriktade utbildningarna. Yrkeshögskolan riskerar emellertid att bli ett luftslott. De 50 miljoner kronor som regeringen avsätter är helt otillräckligt för att möta människors behov och arbetsmarknadens efterfrågan inte minst nu när vi går in i en djup lågkonjunktur, inleder Marie Granlund.

- Vår ambition med yrkeshögskolan var att den skulle utveckla och höja kvaliteten på eftergymnasiala yrkesutbildningar. Vad regeringen gör är att minska antalet platser inom utbildningarna, fortsätter Marie Granlund.

- Regeringen måste tänka om. Av de drygt 21 000 utbildningsplatserna inom kvalificerad yrkesutbildning för 08/09 kommer bara ca 15 000 att finnas kvar 2011/2012 om inte mer pengar skjuts till. Det blir alltså neddragningar inte satsningar på den kvalificerade yrkesutbildningen, något som också arbetsgivare noterat*, säger Marie Granlund.

- Den kvalificerade yrkesutbildningen är en viktig del i att förse arbetsmarknaden med utbildad arbetskraft. 2007 fick 9 av 10 jobb. Vi socialdemokrater satsar därför 250 miljoner kronor på 2 500 fler platser under 2009 och ytterligare medel för att nå 4500 platser år 2010 och 2011, avslutar Marie Granlund.


* Enligt en undersökning och ett öppet brev från ett antal företagare till regeringen.

För mer information
Marie Granlund (s)
Utbildningspolitisk talesperson
070-530 42 44


Camilla Levin
Pressekreterare
070-2690021
camilla.levin@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik