Pressmeddelande -

Borgerlig splittring om miljöpolitik

2006-04-25 Socialdemokraterna | PRESSJOUR 08-24 76 25 Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59 Lena Karlsson, pressekreterare hos Lena Sommestad 070-365 24 14 I en ny rapport pläderar kristdemokraterna för en samlad borgerlig miljöpolitik. Men förslagen saknar realism, konstaterar miljöminister Lena Sommestad. Rapporten understryker bara att den borgerliga alliansen saknar engagemang i miljöfrågor och är djupt splittrad när det gäller politikens utformning. - Förslagen hänger inte ihop. Kristdemokraterna ifrågasätter marknadens möjligheter att lösa miljöproblemen, medan moderaternas bärande idé är just att lita till marknaden. - Kristdemokraterna säger sig vilja ha mer ekonomiska styrmedel, som miljöskatter, medan moderaterna vill avveckla de flesta miljöstyrande skatter och avgifter. Och Anders Wijkman, Sven Gunnar Persson och Nina Ekelund tycks vara svagt förankrade miljöröster till och med i sitt eget parti, när de i rapporten pläderar för ekonomiska styrmedel inom till exempel transportsektorn samtidigt som partiledningen vill ha halverad moms på bensin och diesel. Splittringen är lika tydlig när det gäller miljölagstiftningen, konstaterar Lena Sommestad. - Kristdemokraterna säger i rapporten att man vill ha ”strama politiska ramverk och ”regler som internaliserar miljökostnaderna”. Samtidigt kräver Centern ett stopp för ”förbudspolitiken, krånglet och byråkratin” i miljöpolitiken. Allianspartierna kritiserar Miljöbalken för att vara det mest kostsamma regelverk som finns. Kristdemokraterna konstaterar själva i rapporten att alliansens miljöpolitik har präglats av bristande enighet och luddig politik. Man vill därför bidra med konkreta förslag. - Men om Kristdemokraterna verkligen vill genomföra det de säger i sin rapport vore det klokare att stödja vår politik, säger Lena Sommestad. Rapporten kan inte släta över den borgerliga alliansens brist på trovärdighet i miljöpolitiken.

Ämnen

  • Miljö, energi