Pressmeddelande -

Carina Hägg (S) på FN-konferensen om nedrustning och ickespridning– Nedrustningen och ickespridningsarbetet ligger återigen högt på den internationella dagordningen efter att ha legat i träda under många år. Det är hoppingivande, säger Carina Hägg.

Carina Hägg, ledamot av riksdagens utrikesutskott, är i New York med anledning av FN:s konferens för översyn av fördraget om nedrustning och ickespridning, NPT-fördraget.  Medlemsländerna träffas var femte år för att stämma av hur fördraget efterlevs. Översynskonferensen fattar även beslut om hur länder bättre ska kunna leva upp till de åtaganden de gjort i och med avtalet.

– Det gäller nu att gå vidare efter de misslyckade förhandlingarna 2005. Konferensen dessförinnan var mer framgångsrik och nu måste vi se till att ta tillvara på de framsteg som uppnåddes då, säger Carina Hägg.

Carina Hägg kommer att närvara vid konferensen mellan 3 maj och 8 maj. Hon nås för kommenterar på telefon 070-574 54 15. Observera tidsskillnaden.

För mer information
Peder Palmstierna
Pressekreterare
070-6103855
peder.palmstierna@riksdagen.se
Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna

Ämnen

  • Politik