Pressmeddelande -

Damberg i debatt om religiösa friskolor

Onsdagen den 10 maj ska riksdagen fatta beslut i frågan om fri etableringsrätt för förskolor. Socialdemokratiske riksdagsledamoten Mikael Damberg ställde sig bl a frågande till folkpartiets agerande när frågan debatterades i kammaren den 5 maj. -För varje konstig, extrem, religiös förskola som startas måste folkpartiet motivera att det var värt det att släppa fram den här lagstiftningen. Jag tycker tyvärr att partipiskan har vint alldeles för hårt i folkpartiet. Vi har fortfarande en möjlighet att rädda Sverige från ett väldigt dåligt förslag, sa Mikael Damberg som också klargjorde den socialdemokratiska synen på fria förskolor: - Idag kan kommunerna säga nej till fria förskolor. Det är något som socialdemokraterna vill ha kvar, bland annat för att kunna stoppa religiösa förskolor.

Ämnen

  • Utbildning