Pressmeddelande -

Det blir ingen ändring av sjukförsäkringsreglerna

Idag står det klart att inga borgerliga ledamöter i socialförsäkringsutskottet inklusive Sverigedemokraterna, var beredda att ställa sig bakom de rödgrönas förslag till förändringar i sjukförsäkringen. Det är utan tvivel ett hårt besked till alla som utförsäkrats att det inte blir någon bättring, säger idag representanterna från de rödgröna partierna.

- De borgerliga hade chansen att ändra sig, men har nu valt att fortsätta med utförsäkringarna och de stelbenta tidsgränserna. De företrädare för regeringspartierna som strax innan valet sa att reglerna behövde ändras står efter valet inte upp för sin åsikt. Det är svårförståligt att man inte tar detta problemet på allvar, säger Tomas Eneroth, socialdemokraternas talesperson i sjukförsäkringsfrågor och vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

- Vi hade konkreta förslag på hur sjukförsäkringen skulle bli mer rättvis och rättssäker. Vi föreslog bland annat individuella prövningar, rätt till rehabilitering, återförsäkring och övergångsregler, men det var inte intressant för de borgerliga partierna, säger Miljöpartiet de grönas talesperson i sjukförsäkringsfrågor Gunvor G Eriksson.  

- Fler och fler sjuka tvingas nu leva på socialbidrag. Utvecklingen är graverande. Det finns inget skyddsnät kvar för de allra sköraste. Idag har de borgerliga partierna slagit ner sista spiken i kistan, säger Vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor Wiwi Anne Johansson.  

För mer information:
Tomas Eneroth (S), nås via pressekreterare Frida Ekberg 0702-791555

Gunvor G Eriksson (MP) 070-795 22 80

Wiwi Anne Johansson (V) 070-576 45 76 eller Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Ämnen

  • Politik